Hvordan ivaretar norsk rovdyrforvaltning dyrenes egenverdi?

Om hvordan Norge følger opp Bern-konvensjonen angående utrydningstruede store rovdyr. 

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, eiendom, blond, frisyre.

Martine S.B. Lie. Foto: UiO.

Om prosjektet

Martines PhD-prosjekt er del av Criminal justice, wildlife conservation and animal rights in the Anthropocene (CRIMEANTHROP). Hun undersøker hvordan Norges forvaltning av de store rovdyrene hensyntar og påvirker dyrene, både som arter og individer. Mer spesifikt ser hun på hvordan Bern-konvensjonen og tilhørende norsk lovverk håndheves. Hun vil også belyse rettshåndheveres innvirkning på rovdyrforvaltningen, og dermed deres rolle i å sikre artenes overlevelse.

For å undersøke dette gjør Martine en diskursanalyse av norske domstolers vurderinger i dommer angående både lovlig og ulovlig rovdyrjakt. Hun ser blant annet på dommer fra saker hvor statens fellingsvedtak har blitt påklaget av miljø- og dyrevernorganisasjoner. I tillegg intervjuer Martine dommere og Økokrim om deres vurderinger av norsk rovdyrforvaltning opp mot Bern-konvensjonen, og om deres erfaringer med håndhevelse av konvensjonen og det norske regelverket. ​

Mål

Avhandlingen skal leveres høsten 2023.

Finansiering

FRIPRO, Norges Forskningsråd

Publisert 18. okt. 2019 14:44 - Sist endret 18. feb. 2022 13:45