Martine S. B. Lie

Stipendiat
Bilde av Martine S. B. Lie
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8. etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Martine har jobbet mye med grønn kriminologi. PhD-prosjektet hennes er del av prosjektet "Criminal Justice, Wildlife Conservation and animal rights in the Anthropocene" (CRIMEANTHROP). Hun undersøker hvordan norsk rovdyrforvaltning forholder seg til Bernkonvensjonen, og hvordan forvaltningen påvirker dyrene det gjelder. Datamaterialet består av dommer angående drap på de fire store rovdyrene i Norge, og intervjuer med dommere og ansatte i Økokrim.

Undervisning

Martine underviser på KRIM1300, KRIM2101 og KRIM2960/4960.

Bakgrunn

Martine har en mastergrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo. Masterprosjektet hennes omhandlet hundeforskriften, som forbyr såkalte “farlige” hunderaser. I tillegg til grønn kriminologi, var politisosiologi, risiko- og stemplingsteori sentralt i avhandlingen. 

Etter utdannelsen var Martine seminarleder for bachelorstudenter i kriminologi, og arrangerte et forskningsseminar på Institutt for kriminologi og rettssosiologi om dyrepoliti i Norden. Hun har også jobbet flere år i Dyrevernalliansen, blant annet som politisk rådgiver.

Verv

Martine er medlem av Stipendiatrådet ved Det juridiske fakultet, og representerer stipendiatene ved fakultetet i Programråd for forskerutdanning (PFF). Hun var fagutvalgsleder for masterprogrammene ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi februar 2014-mars 2015.

Emneord: grønn kriminologi, Dyrevelferd, dyrevern, Miljøkriminalitet, Naturmangfoldloven

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2019 20:24 - Sist endret 11. feb. 2020 14:38

Prosjekter

Forskergrupper