Martine S.B. Lie

Stipendiat
Bilde av Martine S.B. Lie
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8. etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Martine har jobbet mye med grønn kriminologi. PhD-prosjektet hennes Large predator management versus the intrinsic value of animals er del av prosjektet Criminal Justice, Wildlife Conservation and animal rights in the Anthropocene (CRIMEANTHROP). Hun undersøker hvordan norsk rovdyrforvaltning forholder seg til Bernkonvensjonen, og hvordan forvaltningen påvirker dyrene det gjelder. Datamaterialet består av observasjon av rettssaker angående jakt på store rovdyr i Norge, dommer fra slike saker og intervjuer med politi, dommere, miljø- og dyrevernorganisasjoner.

Martines masterprosjekt omhandlet hundeforskriften, som forbyr såkalte “farlige” hunderaser. I tillegg til grønn kriminologi, var politisosiologi, risiko- og stemplingsteori sentralt i avhandlingen.

Undervisning

Martine underviser på KRIM2960/4960 Green Criminology. Tidligere har hun undervist på KRIM2000 Sentrale teoretiske perspektiver, KRIM1300 Sosial kontroll og vært veileder på flere fordypningsoppgaver (KRIM2101). Hun har også vært veileder på en masteroppgave i statsvitenskap.

Bakgrunn

Martine har mastergrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo. Etter utdannelsen var hun seminarleder for bachelorstudenter i kriminologi, og arrangerte et forskningsseminar på Institutt for kriminologi og rettssosiologi om dyrepoliti i Norden. Hun har også jobbet flere år i Dyrevernalliansen, blant annet som politisk rådgiver.

Verv

Martine har ledet Stipendiatrådet ved Det juridiske fakultet og vært representant i Fakultetsstyret og Programråd for forskerutdanning (PFF). Som student var hun fagutvalgsleder for masterprogrammene ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Martine har fagfellevurdert artikler for International Journal for Crime, Justice and Social Democracy og ACME: An International Journal for Critical Geographies.

Emneord: grønn kriminologi, Dyrevelferd, dyrevern, Miljøkriminalitet, Naturmangfoldloven, dyrevelferdsloven, landbrukspolitikk

Publikasjoner

  • Lie, Martine S. B. (2021). “Humane Theriocides”: Traces of Compassion for Animals in the Norwegian Legal Discourse on Illegal Bear and Wolf Killings. Revista Catalana de Dret Ambiental. ISSN 2014-038X. 12(1). doi: 10.17345/rcda3085. Fulltekst i vitenarkiv
  • Lie, Martine Synnøve Bergersen (2017). «Stepdogs» of Society: The Impact of Breed Bans in Norway. Critical Criminology. ISSN 1205-8629. 25(2), s. 293–309. doi: 10.1007/s10612-017-9364-9.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2019 20:24 - Sist endret 24. nov. 2022 13:11