Martine S. B. Lie

Stipendiat
Bilde av Martine S. B. Lie
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs plass 5 Domus Nova 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Martine har jobbet mye med grønn kriminologi. PhD-prosjektet hennes er del av prosjektet "Criminal Justice, Wildlife Conservation and animal rights in the Anthropocene" (Crimeanthrop). Hun undersøker hvordan norsk rovdyrforvaltning forholder seg til Bernkonvensjonen, og hvordan forvaltningen påvirker dyrene det gjelder. Datamaterialet består av dommer angående drap på de fire store rovdyrene i Norge, og intervjuer med dommere og ansatte i Økokrim.

Undervisning

Martine har undervist på Krim 1000 og Krim 1300.

Bakgrunn

Martine har en mastergrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo. Masterprosjektet hennes var innen feltet grønn kriminologi og omhandlet hundeforskriften, som forbyr såkalte “farlige” hunderaser. I tillegg til grønn kriminologi, var politisosiologi og risikoteori sentralt i avhandlingen. 

Etter utdannelsen var Martine seminarleder for bachelorstudenter i kriminologi, og arrangerte et forskningsseminar på Institutt for kriminologi og rettssosiologi om dyrepoliti i Norden. Hun har også jobbet flere år i Dyrevernalliansen, blant annet som politisk rådgiver.

Verv

Martine var fagutvalgsleder for masterprogrammene ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi februar 2014-mars 2015.

Emneord: grønn kriminologi, Dyrevelferd, dyrevern, Miljøkriminalitet, Naturmangfoldloven

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Lie, Martine Synnøve Bergersen (2019). Large predator management versus the intrinsic value of animals.
  • Lie, Martine S. B. (2017, 24. juli). Intervju på NRK Østlandssendingen om dumping av kjæledyr og dyrepoliti. [TV].  NRK.
  • Lie, Martine Synnøve Bergersen (2017). Dyr i Loven. Individer eller objekter?. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  125(2), s 22- 26
  • Sollund, Ragnhild & Lie, Martine Synnøve Bergersen (2017). Speciesism and theriocide, In  The Routledge Companion to Criminological Theory and Concepts.  Routledge.  ISBN 9781138819009.  Kapittel.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2019 20:24 - Sist endret 3. okt. 2019 20:24

Prosjekter