English version of this page

ASILE

Global Asylum Governance and the European Union's role

Logo til prosjektet

ASILE har som mål å bidra med kunnskap og verktøy i utviklingen av fremtidens asylpraksis. Foto: CEPS

Om prosjektet

ASILE (Global Asylum Governance and the European Union's Role) forsker på samspillet mellom internasjonale instrumenter for flyktningbeskyttelse og FNs flyktningplattform (Global Compact on Refugees). Prosjektet har særlig fokus på EUs rolle og bidrag i utviklingen av internasjonale mekanismer for flyktningbeskyttelse.

ASILE koordineres av Centre for European Policy Studies (CEPS) og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo implementerer delprosjektet Refugee Recognition, Self-Reliance and Rights. Delprosjektet ledes av Maja Janmyr i samarbeid med Cathryn Costello (University of Oxford/University of Oslo) og Lewis Turner (Newcastle University).

Prosjektet har sine hovedsider på engelsk.

Samarbeid

ASILE er ledet av Sergio Carrera ved Centre for European Policy Studies (CEPS) i Brussel og består av ledende forskere og utøvere av internasjonal flyktningrett fra 12 ulike institusjoner.

Finansiering

ASILE er finansiert av European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme (No 870787).

Kontaktperson

Prosjektleder: Maja Janmyr

Publisert 1. sep. 2020 13:45 - Sist endret 27. mai 2022 14:02