Nora Milch

Bilde av Nora Milch
English version of this page
Mobiltelefon +47 47649360
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Mine faglige interesser inkluderer flyktningbeskyttelse og menneskerettigheter og jeg er særlig interessert i Midtøsten. I masteroppgaven min studerte jeg humanitære organisasjoners rettshjelpstilbud til flyktninger i Libanon og undersøkte hvordan rettshjelp til flyktninger påvirkes av manglende lovverk for flyktningbeskyttelse og fravær av grunnleggende rettsstatsprinsipper. Som masterstudent var jeg tilknyttet forskningsprosjektet REF-ARAB og jeg mottok støtte til å gjøre feltarbeid til masteroppgaven min i Libanon.

I min nåværende stilling som vitenskapelig assistent ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi arbeider jeg på forskningsprosjektene BEYOND, REF-ARAB og ASILE som undersøker flyktningbeskyttelse i land som ikke har sluttet seg til FNs flyktningkonvensjon.

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i Theory and Practice of Human Rights fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i statsvitenskap fra det samme universitetet. Som en del av utdanningen studerte jeg et semester ved Universidad Nacional de Córdoba, Argentina i 2014.

I 2017 var jeg forskningspraktikant ved American University of Beirut i seks måneder. Jeg har også hatt praktikantstillinger i Flyktninghjelpen i Oslo i 2019 og i menneskerettighetsorganisasjonen Alef i Beirut i 2017.

Publisert 23. nov. 2020 10:33 - Sist endret 16. mai 2022 09:25