English version of this page

BEYOND

Protection without Ratification? International Refugee Law beyond States Parties to the 1951 Refugee Convention 

Blå og brun fiskebåt på sjøen.

Hva er flyktningkonvensjonens innflytelse i stater som ikke har ratifisert den? Foto: Miles Iwes via Unsplash.

BEYOND studerer flyktningkonvensjonens innflytelse i stater som ikke har ratifisert den, og hvordan disse statene bidrar i utviklingen av internasjonal flyktningrett.

Prosjektet har som mål å utvikle det første globale og empirisk forankrede rammeverket for å forstå adferden og posisjonene til land som ikke har ratifisert flyktningkonvensjonen.

BEYOND består av seks delprosjekt og inkluderer case studier av Bangladesh, Libanon, Pakistan og Tyrkia.

Prosjektet har sine hovedsider på engelsk.

Last ned mediefil

Finansiering

Dette prosjektet er finansiert av det Europeiske forskningsråd (ERC) del av EUs Horizon 2020-program, kontraktsnummer 851121 (ERC Starting Grant 2019). Prosjektet varer fra 2021 til 2026.

 

Publisert 16. nov. 2020 13:46 - Sist endret 1. aug. 2022 15:21