English version of this page

Arrangementer

Dette prosjektet mottar finansiering fra det Europeiske forskningsrådet (ERC) under den Europeiske unions Horisont 2020-program, kontraktnummer 851121 (ERC Starting Grant 2019).

Tidlegare

Illustrasjon med teksten "The International Refugee Regime and Non-signatory States: Launch of Forced Migration Review special feature on non-signatory states".
Tid og stad: 17. sep. 2021 10:0011:00, webinar med påmelding

Hvordan deltar stater som ikke har undertegnet FNs flyktningkonvensjon i internasjonal flyktningrett?

Illustrasjon med teksten "Legal Aid Beyond the Refugee Convention: Launch of Forced Migration Review special feature on non-signatory states".
Tid og stad: 10. sep. 2021 10:0011:00, webinar med påmelding

Hvordan arbeider rettshjelpsaktører for å forbedre flyktningers beskyttelse i land som ikke har undertegnet FNs flyktningkonvensjon?

Tid: 10. des. 2020

 

BEYONDs prosjektleder Maja Janmyr er invitert til å presentere prosjektet på et lukket arrangement for medlemmer ved Det Norske Videnskaps-Akademi. Tittelen på forelesningen er: Quo vadis the 1951 Refugee Convention? Global flyktningbeskyttelse i dag og i morgen.