Norge skyter ulv ulovlig.

Kan vi da forvente at andre land tar vare på sine truede arter?

Anthropocen er betegnelsen på vår tid, epoken som fulgte Holocen som omfatter da mennesker for rundt 8000 år siden ble stedegne bønder. I Holocen og Anthropocen har mennesket vært en formende kraft på jorden. Paul Crutzen tidfester begynnelsen av Anthropocen til den industrielle revolusjonen.

Anthropocen er et begrep som understreker at mennesket er en destruktiv kraft, eksemplifisert ved klimaendringer og tilhørende miljøkatastrofer. 75 prosent av jordens isfrie overflate har blitt betydelig endret, det meste av havene er forurenset, og mer enn 85 prosent av våtområdene er tapt.

Professor Ragnhild Sollund beskriver hva hun mener må til for at dyrene skal få reell beskyttelse.

Les resten av kronikken på nettstedet forskning.no

Publisert 30. aug. 2021 16:47 - Sist endret 30. aug. 2021 16:47