Aktuelle saker

Publisert 3. mars 2020 15:42

Koronaviruset går inn i en rekke sykdommer som kan overføres fra dyr til mennesker og som kan utgjøre fare for liv og helse, såkalte zoonoser. Mens fokuset har vært på smitteberedskap, sykehusbygging, smittede og dødstall, har det vært svært lite oppmerksomhet om den bakenforliggende årsaken til virusutbruddet, nemlig den omfangsrike og skadelige handelen med ville dyr. Handelen er i dag, etter tap av habitat, den største trusselen mot mange dyrearters overlevelse og mot biologisk mangfold.