Aktuelle saker

Skogkam som speiler seg i innsjø.
Publisert 2. mars 2022 10:48

I Antropocen er menneskeskapte endringer og ødeleggelser av planeten betydelige og potensielt irreversible. Et resultat av slik menneskeskapt ødeleggelse er tapet av biologisk mangfold.

Publisert 25. feb. 2021 17:33

Vitenskapskomiteen for mat og Miljø (VKM) er nasjonal vitenskapelig myndighet for CITES og er dermed ansvarlig for alle vitenskapelige vurderinger i forbindelse med import og eksport av CITES-arter til Norge.

Publisert 18. juni 2020 16:26

Den pågående Koronapandemien har påvirket fremdriften i CRIMEANTHROP. Pandemien har også gjort forskningsprosjektet enda mer relevant og aktuelt med hensyn til menneskers forhold til ville dyr. 

Publisert 3. mars 2020 15:42

Koronaviruset går inn i en rekke sykdommer som kan overføres fra dyr til mennesker og som kan utgjøre fare for liv og helse, såkalte zoonoser. Mens fokuset har vært på smitteberedskap, sykehusbygging, smittede og dødstall, har det vært svært lite oppmerksomhet om den bakenforliggende årsaken til virusutbruddet, nemlig den omfangsrike og skadelige handelen med ville dyr. Handelen er i dag, etter tap av habitat, den største trusselen mot mange dyrearters overlevelse og mot biologisk mangfold.