UiO-forskere blogger om immigrasjonskontroll

Forskere i tilknytning til prosjektet Kriminalitetskontroll ved Europas grenser har denne uken blogget om immigrasjonskontroll sett fra praktikernes perspektiv, hos Border Criminologies.

Foto: University of Oxford.

Førsteamanuensis Thomas Ugelvik har skrevet om hvordan ansatte ved Trandum transittmottak forklarer og legitimerer arbeidet sitt i Tales of Legitimate Immigration Detention.

Den andre bloggposten er Divided Loyalties: Frontex and Police Culture at EU’s External Borders, der professor Katja Franko og professor Helene O. I. Gundhus beskriver hvordan transnasjonalt politiarbeid utfordrer og endrer politibetjentenes forståelse av lojalitet og det å "sladre" på kollegaer.

Professor May-Len Skilbrei skriver om hvordan ansatte ved UDI opplever balansegangen mellom å være sympatisk og objektiv i møte med asylsøkere i Being Nice, But Not Naïve.

Den fjerde bloggposten, av PhD-stipendiat Sigmund Book Mohn, heter Finding Professional Satisfaction in Low Status Police Work, og handler om hvorfor politibetjenter som arbeider med uttransportering av utlendinger uten lovlig opphold har valgt denne jobben, og hvordan de finner mening i den.

Adjunkt Nicolay B. Johansen står for den siste bloggposten, Integrate or Return: Staff Friction at Reception Centers, som omhandler hvordan ansatte ved asylmottak skal oppfordre beboere uten rett til opphold til å returnere til hjemlandet frivillig, og hvordan de opplever dette arbeidet.

Av Marit Fosse
Publisert 16. juni 2016 09:38 - Sist endra 8. aug. 2016 10:00