English version of this page

Kriminalisert fred: Er kampen mot transnasjonal kriminalitet og fredsprosesser forenelige?

Fører kriminalitetsbekjempelse i konfliktområder i det globale sør til mer fred og sikkerhet eller til mer ustabilitet og vold? Dette prosjektet undersøker hvordan den internasjonalt ledede kampen mot organisert kriminalitet understøtter eller undergraver fredsprosesser.

Flere personer oppstilt på rekke som holder seg for ansiktet og har hodet dekket av grønne tekstiler for å skjule identiteten sin.

Medlemmer av en kriminell gjeng som angivelig jobber for narkotikasmuglere står oppstilt etter å ha overgitt våpnene sine på en militærbase i Carepa, Colombia, torsdag 21. mai 2009. De dekker ansiktene sine for å skjule identiteten. Omtrent 108 medlemmer fra gjengen kjent som «Los Rastrojos» overga våpnene sine til hæren som en del av en fredsprosess i regionen. Foto: Luis Benavides / AP / NTB

Om prosjektet

Kampen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet, spesielt i land med konflikt og ustabilitet i det globale sør, har kommet høyt opp på den internasjonale dagsorden. «Bekjempelse av alle former for organisert kriminalitet» er også nedfelt som FNs bærekraftsmål 16.4. Den underliggende antagelsen er at bekjempelse av kriminalitet vil føre til mer sikkerhet og fred. Dette er imidlertid en antagelse som dette prosjektet setter spørsmålstegn ved og skal undersøke nærmere, for vi ser nemlig at det motsatte ofte er tilfellet: kriminalitetsbekjempelse fører ofte i seg selv til mer vold, usikkerhet og ustabilitet.

Prosjektet undersøker derfor hvordan og under hvilke betingelser den internasjonalt ledede kampen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet understøtter eller undergraver fredsprosesser. Spesielt vil det ses nærmere på to prioritetsland for norsk utenrikspolitikk: Colombia og Mali. For å bedre forstå sammenhengen mellom kriminalitetsbekjempelse og fred, kombinerer prosjektet  de to ulike fagområdene kriminologi og freds- og konfliktstudier.

Mål

Prosjektets mål er å forstå og fremme minst mulig skadelige og mest mulig fredsfremmende former for kriminalitetsbekjempelse.

Metode

Feltarbeid i Colombia og Mali.

Prosjektperiode

Prosjektet løper i fire år med oppstart 1. desember 2021. 

Finansiering

Prosjektet har eksternfinansiering fra Norges Forskningsråd.

Samarbeid

  • Freie Universität Berlin
  • Oxford University
  • Transnational Institute (TNI)
  • Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC)
Publisert 12. jan. 2022 14:15 - Sist endra 22. apr. 2022 15:19

Kontakt

Prosjektleder

Eva Magdalena Stambøl

Administrasjon

Maud Hol