Pressekonferanse om oppreisningsordninger for barnevernsbarn

KS legger frem en undersøkelse som kartlegger kommunenes praksis innenfor oppreisningsordninger for tidligere barnevernsbarn i Kommunenes Hus onsdag 14. april klokken 12.00.

Undersøkelsen er gjennomført av Universitetet i Oslo og den viser store variasjoner i oppreisningsordningene. KS tok initiativ til denne undersøkelsen på grunnlag av ulike enkeltsaker i media gjennom 2009, og det var derfor ønskelig å få en oversikt over omfang og status for de ulike kommunale oppreisningsordningene.


Undersøkelsen blir presentert av forsker dr. polit Karen-Sofie Pettersen fra UiO. KS er representert ved administrerende direktør Sigrun Vågeng. Haugesund kommune ved rådmann Odd Henry Dahle presenterer erfaringer fra deres oppreisningsordning
 

 

Publisert 12. apr. 2010 11:16 - Sist endra 19. nov. 2012 15:28