Kommunale oppreisningsordninger for tidligere barnevernsbarn (avslutta)

Hvilke kommunale oppreisningsordninger finnes for mennesker som har opplevde omsorgssvikt og overgrep i barnevernet? Hvordan er ordningene innrettet? Hvor mye har kommunesektoren utbetalt gjennom ordningene?

Foto:Stock xchange

Om prosjektet 

De siste årene har flere kommuner etablert egne oppreisningsordninger til tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt og/eller overgrep mens de sto under kommunal barneomsorg.

På oppdrag for Kommunesektorens interesse - og arbeidsgiverorganisasjon (KS) gjennomfører IKRS en kartlegging som vil gi en oversikt over de ulike kommunale oppreisningsordningene som fins.

Kartleggingen er tredelt og vil gi kunnskap om følgende temaer:

  • Antall kommuner som har, har hatt eller som planlegger å opprette en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn
  • Innretting og organisering av de ulike ordningene
  • Økonomiske aspekter ved ordningen.  

Finansiering

Kartleggingen er finansiert av  Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS). Kartleggingen utføres av forsker Karen-Sofie Pettersen.
 

 

Publisert 15. des. 2009 14:20 - Sist endra 16. aug. 2010 13:28