MIGMA hos politiet

Professor May-Len Skilbrei og postdoktor Erlend Paasche ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) har organisert en konferanse om menneskehandel i samarbeid med politiet.

Menneskehandel på agendaen. Her ved Anette Brunovskis fra Fafo. Foto: privat.

Skilbrei ble før sommeren kontaktet av Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM), som er en del av Politidirektoratet, og bedt om å samarbeide med dem om en konferanse om menneskehandel og migrasjon. Skilbrei og Paasche utarbeidet deretter et program som kombinerte akademiske og praktiske perspektiver, der de kunne dra nytte av innsikter fra prosjektet Transnationalism from Above and Below: Migration Management and How Migrants Manage (MIGMA).

Felles møteplass

Konferansen fant sted på Scandic Fornebu, 16.-17. oktober, med tittelen ‘Human Trafficking, Migration, and Borders Under Pressure’. Den skapte en møteplass der representanter fra internasjonale organisasjoner som FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), samt representanter fra nasjonale menneskehandelsenheter i Norge, Skottland og Nord-Irland, kunne diskutere faglige spørsmål med forskere, eksperter fra migrasjonsforvaltningen og lokale grasrotorganisasjoner.

- For oss ga dette en mulighet til å være med å sette agendaen i Norge. Vi er strålende fornøyd både med dem vi hadde invitert som innledere og med diskusjonen som fulgte. Den tette dialogen med praksisfeltet underveis er noe vi kan dra nytte av i forskningen vår i MIGMA, sier Erlend Paasche.

KOM organiserer jevnlig konferanser og seminarer om menneskehandel som del av sitt mandat om å heve kompetansen blant relevante aktører i feltet. Dette var likevel første gangen de gjorde dette i samarbeid med forskere.

Representanter fra internasjonale organisasjoner som FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), samt representanter fra nasjonale menneskehandelsenheter i Norge, Skottland og Nord-Irland var tilstede. Nr. 4 og nr 5 fra venstre i bildet sees MIGMA-forskerne Skilbrei og Paasche. Foto: privat.

 

Publisert 2. nov. 2018 09:18 - Sist endra 2. nov. 2018 09:38