English version of this page

MIGMA -Transnasjonalisme ovanfrå og nedanfrå

Migrasjonshandtering og korleis migrantar handterar liva sine

Foto: Sine Plambech

Om prosjektet

Transnasjonalisme ovanfrå og nedanfrå - Migrasjonshandtering og korleis migrantar handterar liva sine (MIGMA) undersøker Noregs forsøk på å returnera migrantar frå Nigeria, og korleis forsøket på å ekskluder og fjerne personar er ein del av prosjektet med å byggje opp styringsmakt.

Mål

MIGMA vil gi ei teoretisk fundert, empirisk undersøking av kva for nokre juridiske verktøy som er sentrale i å oppretthalde den noverande migrasjonshandteringa, og undersøke kva for ein effekt desse har. Målet med forskinga er å bidra med kunnskap som er relevant for norsk politikkutvikling, ved å knyte Noregs migrasjonshandtering til vidare migrasjonskretser, og forstå handteringa innenfor eit breiare komparativt rammeverk.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

 

Du kan lese meir om prosjektet på den engelske nettstaden.

 

 

Publisert 14. sep. 2015 13:11 - Sist endra 8. apr. 2021 11:21