Deltakarar i MIGMA -Transnasjonalisme ovanfrå og nedanfrå