Flyktningsituasjonens prekære menneskerettslige konsekvenser

Beskyttelse av – og assistanse til – flyktninger i Europa og Midtøsten var tema for et tverrfaglig heldagsseminar i samarbeid med PRIO. For et fullsatt publikum med deltakere fra akademia og det sivile samfunn samlet seminaret forskere fra tre forskjellige Forskningsråd-prosjekt.

Bildet kan inneholde: begivenhet, seminar, konvensjon, svart og hvit, rom.

Maja Janmyr åpner seminaret til fullsatt sal. Foto: UiO

Flyktningbeskyttelse

Professor Maja Janmyrs FRIPRO-prosjekt Refugees and the Arab Middle East: Protection in States Not Party to the Refugee Convention (REF-ARAB) var et av prosjektene som sto bak seminaret. REF-ARAB-prosjektet fokuserer særlig på aktuelle aspekter ved flyktningbeskyttelse i land som ikke har ratifisert FNs flyktningkonvensjon. I det arabiske Midtøsten er det kun Egypt og Jemen som har ratifisert konvensjonen. Til tross for dette, har stater i regionen en kompleks historie både som opphavs- og mottaksland for store flyktninggrupper.

REF-ARAB-prosjektet hadde oppstart sommeren 2019, og dette seminaret var det første av mange planlagte aktiviteter rettet mot et bredere publikum.

Rettshjelp til flyktninger

REF-ARAB-prosjektet tar sikte på å utvikle et rammeverk for å studere regionens mange aspekter av flyktningbeskyttelse. Dette gjøres gjennom å utforske ulike aktørers praksis, og samspillet mellom dem, på globalt, nasjonalt og lokalt nivå.
Et panel på heldagsseminaret fokuserte derfor på hvilke muligheter flyktninger i disse landene har til å søke rettshjelp og beskyttelse fra ikke-statlige organisasjoner. Blant innlederne var prosjektdeltaker Martin Jones ved York-universitetet i Storbritannia og medlem av REF-ARABs råd, Samar Muhareb fra ARDD Legal Aid i Jordan. I tillegg holdt Fernando de Medina Rosales fra Flyktninghjelpen og Ghida Frangieh fra Legal Agenda i Libanon forberedte innlegg om rettshjelp til flyktninger på både global og lokal nivå.

REF-ARAB-prosjektdeltakeren Benjamin Thomas White ved Glasgow-universitetet deltok også i panelet om flyktningleir med en presentasjon om Baquba-flyktningeleir 1918-20. Dagens avsluttende rundebordsamtale inkluderte også prosjektdeltaker Dallal Stevens fra universitetet i Warwick som løfte fram behovet for å høre på erfaringene og fortellingene til mennesker på flukt i både forskning og politisk utvikling.

- Mennesker på flukt som vi intervjuer, sa Stevens, er eksperter på eget felt og det er ofte diskrepans i hvordan lokalbefolkningen og flyktninger ser sin situasjon og på hvordan europeiske beslutningstakere oppfatter situasjonen.

Kick-off workshop

I tillegg til heldagsseminaret 18/9 holdt REF-ARAB-prosjektet en lukket internworkshop dagen før. Her fokuserte prosjektdeltakerne på å utvikle prosjektets mål og konsept videre, og kartla arbeidsfordeling og arbeidsplan for årene som kommer. På workshopen diskuterte deltakerne også hvordan de ønsket å formidle prosjektet, og de etiske utfordringene som forventes å dukke opp i et forskningsprosjekt av denne typen.

Neste prosjektmøte er i Beirut, Libanon i 2021 og frem til da håper prosjektleder Janmyr at prosjekt-teamet har vokst ytterliggere – hun er nå i gang med tilsettingsprosessen for to postdoktorer.


Arrangementstekst og program

Emneord: Flyktninger, Flyktningrett, Menneskerettigheter Av Maja Janmyr og Cathrine Kullgreen
Publisert 1. okt. 2019 13:50 - Sist endret 18. mars 2021 11:02