Leif Petter Olaussen

English version of this page
Rom 656
Treffetider Kan avtales per e-post eller telefon
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige kompetanseområder

Olausen har arbeidet med ulike temaer innen kriminologi/rettssosiologi:

 • Endringer i ulike typer av politianmeldt kriminalitet og bruk av straff
 • Kriminalstatistikken – oppbygging, endringer og pålitelighet.
 • Folks utsatthet for ulike typer av kriminalitet og tilbøyelighet til politianmelde det de har vært utsatt for.
 • Frykt for å bli utsatt for vold eller for innbruddstyveri
 • Sammenhenger mellom vold og alkoholbruk.
 • Politiets oppklaring av kriminalitet
 • Folks utsatthet for kriminalitet og deres tillit til politiet
 • Lekdommernes betydning for folks tillit til domstoler
 • Fører økt politibemanning til at det blir mindre kriminalitet?
 • Folks holdninger til straff
 • Grunnleggende fenomenforståelse og forklaringsmåter i kriminologi og rettssosiologi

 

 

Emneord: Kriminologi og rettssosiologi
Publisert 10. nov. 2008 14:37 - Sist endret 7. sep. 2016 11:13

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter