Mareile Kaufmann

Bilde av Mareile Kaufmann
English version of this page
Rom 776
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Se også https://www.mareilekaufmann.net/

Faglige interesser

 • Forståelser av kriminalitet i digitaliserte samfunn
 • Overvåkning og motstand (hacking, steganografi/kryptering)
 • Digitale teknologier, dens regulering og sosiale påvirkning
 • Kritisk teori
 • Kroppen og følelsenes sosiologi
 • Kunst og representasjon

Undervisning

Mareile leder emne KRIM2957/4957.

Bakgrunn

Kaufmann har en doktorgrad i sosiologi (kriminologi) fra Universitetet i Hamburg. Oppgaven hennes omhandler sikkerhetspraksis og motstandsstrategier i internettsamfunn. Hun har vært stipendiat og seniorforsker hos PRIO, hvor hun fortsatt har en deltidsstilling som seniorforsker. Mareiles nåværende prosjekt undersøker hvordan digital teknologi og praksis påvirker våre forestillinger om avvik.

Tidligere har hun vært gjesteforsker ved the Political Science Department at the University of Essex, the Norwegian Center at the University of California in Berkeley, the Center for Security Studies ved ETH Zürich og the International Centre for Comparative Criminology ved Université de Montréal.

Priser og tildelinger

 • Communicating Risk in the Digital Age [DIGICOM], Norges forskningsråd “SAMRISK II” [Common effort]
 • Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7 [NECORE], Norges forskningsråd “SAMKUL” [Common effort]
 • Nordic Center for Security Technologies and Societal Values [NordSteva], Nordforsk [Common effort]
 • Lieselotte Pongratz Stiftung Publication Grant [Personal]
 • Übersee-Club stipend for young academics and researchers [Personal]

Prosjekter

Mareile jobber for tiden på to prosjekter, sitt Post Doc project “Deviance and the Digital” ved Universitetet i Oslo og hun er en av lederne i forskningsgruppen "Digital Matters" ved  Nordic Center for Security Technologies and Societal Values [NordSteva], et NordForsk Center of Excellence, der hun er medlem via PRIO.

Mareile er leder for Critical Data Network finansiert av SAMKUL-programmet ved Norges Forskningsråd.

Emneord: Kriminalitet og avvik, Overvåkning og personvern, Sikkerhet

Publikasjoner

 • Bellanova, Rocco; Austin, Jonathan Luke & Kaufmann, Mareile (2019). Doing and mediating critique: An invitation to practice companionship. Security Dialogue.  ISSN 0967-0106.  50(1), s 3- 19 . doi: https://doi.org/10.1177/0967010618810925
 • Kaufmann, Mareile (2019). Who connects the dots? Agents and agency in predictive policing, In Marijn Hoijtink & Matthias Leese (ed.),  Technology and Agency in International Relations.  Routledge.  ISBN 9781138615397.  Chapter 7.  s 141 - 163
 • Kaufmann, Mareile; Egbert, Simon & Leese, Matthias (2019). Predictive Policing and the Politics of Patterns. British Journal of Criminology.  ISSN 0007-0955.  59.(3), s 674- 692 . doi: 10.1093/bjc/azy060
 • Kaufmann, Mareile (2018). Digital Data and Value: Official Risk-Narratives of Hacking in India and the US. Technoculture: an online journal of technology in society.  ISSN 1938-0526.  8 . doi: https://tcjournal.org/vol8/kaufmann
 • Kaufmann, Mareile (2018). Kriminalitetskontroll eller sikkerhetspolitikk?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  35(1), s 21- 30
 • Kaufmann, Mareile (2018). “Now you see me - now you don’t!” – Practices and purposes of hacking online surveillance.. Mediatization Studies.  ISSN 2451-1188.  1, s 85- 101 . doi: http://dx.doi.org/10.17951/ms.2018.2.85-101
 • Kaufmann, Mareile (2018). Programming and editing resilience?, In Henrik Syse (ed.),  Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202591007.  Kapittel 9.  s 177 - 191
 • Kaufmann, Mareile (2018). The co-construction of crime predictions: Dynamics between digital data, software and human beings., In Nicholas R. Fyfe; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Kira Vrist Rønn (ed.),  Moral Issues in Intelligence-led Policing.  Routledge.  ISBN 978-0-415-37379-1.  7.  s 143 - 160
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Pettersen, Kenneth Arne; Aven, Terje; Kaufmann, Mareile & Rosqvist, Tony (2017). A framework for selection of strategy for management of Security measures. Journal of Risk Research.  ISSN 1366-9877.  20(3), s 404- 417 . doi: 10.1080/13669877.2015.1057205
 • Kaufmann, Mareile (2017). Drone/body: the drone's power to sense and construct emergencies, In  The Good Drone.  Routledge.  ISBN 9781472451118.  Chapter.  s 168 - 194
 • Kaufmann, Mareile (2016). The Digitization of Resilience, In David Chandler & Jon Coaffe (ed.),  The Routledge Handbook of International Resilience.  Routledge.  ISBN 978-1138784321.  9.  s 106 - 118
 • Kaufmann, Mareile & Jeandesboz, Julien (2016). Politics and 'the digital': From singularity to specificity. European Journal of Social Theory.  ISSN 1368-4310.  20(3), s 309- 328 . doi: 10.1177/1368431016677976
 • Cavelty, Myriam Dunn; Kaufmann, Mareile & Kristensen, Kristian Søby (2015). Resilience and (in)security: Practices, subjects, temporalities. Security Dialogue.  ISSN 0967-0106.  46(1), s 3- 14 . doi: 10.1177/0967010614559637
 • Kaufmann, Mareile (2015). Das Unbekannte regieren: Risiko trifft Resilienz. Kriminologisches Journal.  ISSN 0341-1966.  47(4), s 264- 278
 • Kaufmann, Mareile (2015). Exercising emergencies: Resilience, affect and acting out security. Security Dialogue.  ISSN 0967-0106.  s 1- 18 . doi: 10.1177/0967010615613209
 • Kaufmann, Mareile (2015). Resilience 2.0: social media use and (self-)care during the 2011 Norway attacks. Media Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  37(7), s 972- 987 . doi: 10.1177/0163443715584101
 • Kaufmann, Mareile (2015). Resilience governance and ecosystemic space: a critical perspective on the EU approach to Internet security. Environment & Planning. D, Society and Space.  ISSN 0263-7758.  33(3), s 512- 527 . doi: 10.1177/0263775815594309
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Jumbert, Maria Gabrielsen; Karlsrud, John & Kaufmann, Mareile (2014). Humanitarian technology: a critical research agenda. International Review of the Red Cross.  ISSN 1816-3831.  96(893), s 219- 242 . doi: 10.1017/S1816383114000344
 • Kaufmann, Mareile (2013). Cyber-resiliens i EU. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  71(2), s 274- 283
 • Kaufmann, Mareile (2013). Emergent self-organisation in emergencies: resilience rationales in interconnected societies. Resilience - International Policies, Practices and Discourses.  ISSN 2169-3293.  1(1), s 53- 68 . doi: 10.1080/21693293.2013.765742

Se alle arbeider i Cristin

 • Kaufmann, Mareile (2017). Resilience, Emergencies and the Internet: Security In-Formation.. Routledge.  ISBN 978-1-138-29098-3.  219 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kaufmann, Mareile (2019). Hacking as a Practice of Disputing Online Surveillance.
 • Kaufmann, Mareile (2019). Invited commentary about prediction algorithms.
 • Kaufmann, Mareile (2019). Key Note: "Deviance and the digital: Criminology in the digitalized era".
 • Kaufmann, Mareile (2019, 27. august). Partiet du blir anbefalt: NRKs valgomat-team reflekterer over algoritmenes makt. [Internett].  NRKbeta.
 • Kaufmann, Mareile (2019). ​Who connects the dots? Agents and agency in prediction algorithms.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Algorithmic analysis and the role of patterns for predictive policing.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Algorithms in law enforcement.
 • Kaufmann, Mareile (2018, 23. november). CDN outreach - going beyond the workshop series.. [Internett].  Critical Data Network.
 • Kaufmann, Mareile (2018, 19. desember). Can there be too much automation?. [Internett].  Critical Data Network.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Data Criticality & Smart Technologies in the Media with a visit of NRKbeta.
 • Kaufmann, Mareile (2018, 25. oktober). Data criticality and brain research. [Internett].  Critical Data Network.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Data criticality in brain research/the life sciences.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Digital Data in Intelligence and Police Work.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Doing Internet Research with Hard-to-reach Populations.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Doing and Mediating Critique - An invitation to practice companionship.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Drone/Body.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Hacking online surveillance.
 • Kaufmann, Mareile (2018). I'm Not A Robot.
 • Kaufmann, Mareile (2018, 08. oktober). Media & data-driven technologies. [Internett].  Critical Data Network.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Prediction Algorithms - Visual Security Machines Roundtable.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Predictive Policing and the Politics of Patterns.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Resilience and surveillance - a comment on Richard Jones, Charles Raab & Ivan Szekely's model on resilience and surveillance.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Resilience, Emergencies and the Internet.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Røverdatter - Film Screening & Book launch: Prisons, Punishment and the Family.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Social media use and the 22nd of July.
 • Kaufmann, Mareile (2018, 15. mars). Sosiale medier når terror rammer. [Radio].  NRK Verdibørsen.
 • Kaufmann, Mareile (2018). The Use of Algorithms in Law Enforcement.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Theorizing technology.
 • Kaufmann, Mareile; Leese, Matthias & Egbert, Simon (2018). Predictive policing and the Politics of patterns.
 • Kaufmann, Mareile & Liden, Kristoffer (2018). Data, Security, Values: Vocations and Visions of Data Analysis.
 • Kaufmann, Mareile (2017). Etter mennesket? Fra singularitet til særegenhet.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. . doi: https://morgenbladet.no/ideer/2017/02/etter-mennesket-fra-singularitet-til-saeregenhet
 • Syse, Henrik; Ezzati, Rojan; Erdal, Marta Bivand; Thorbjørnsrud, Kjersti; Figenschou, Tine Ustad; Kaufmann, Mareile; Lysaker, Odin & Steen, Francis Frode Østberg (2017). Negotiating Values: Norway in the wake of July 22. PRIO Report. 2017.
 • Bergersen, Stine; Kaufmann, Mareile & Walther, Gerald (2016). D91.3 - Ethical Procedures, Risks and Safeguards.
 • Kaufmann, Mareile (2016). After Snowd​​​en: New Arenas for Politics and the Digital & Announceme​nt of Special Issue "Politics and the Digital" (forthcoming 2017)​ - Organizer and Chair.
 • Kaufmann, Mareile (2016). Commentator on Mireille Hildebrandt's presentation: Artificial Police Agents: Looking Awry.
 • Kaufmann, Mareile (2016). Commentator on Rocco Bellanova: Talking (ab)out security algorithms and digital data.
 • Kaufmann, Mareile (2016). On hacking and different understandings of risk and value.
 • Kaufmann, Mareile (2016). Politikk og overvåking etter Snowden. NRK Ytring. . doi: https://www.nrk.no/ytring/politikk-og-overvaking-etter-snowden-1.13228395
 • Kaufmann, Mareile (2016). Resilience: At the limits of legal regulation?.
 • Kaufmann, Mariele (2016). Resilience - governance and in/security in interconnected societies.
 • Kaufmann, Mareile (2013). Resilience Regulation and Networked Spaces.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Kaufmann, Mareile; Lohne, Kjersti & Karlsrud, John (2013). Big data, data protection and humanitarian decision making: challenges to accountability and transparency.
 • Kaufmann, Mareile (ed.) (2012). 3.2 ValueSec Catalogue of evaluated Methodologies and Tools available, which address security decisions.
 • Kaufmann, Mareile (ed.) (2012). 3.3 ValueSec Evaluation of Methods and Tools, and the required improvements.
 • Kaufmann, Mareile (2012). Embracing unknowns: Emergency, resilience and the epistemology of complexity.
 • Kaufmann, Mareile (2012). Networks, Security and Resilience.
 • Kaufmann, Mareile (2012). Resilience: A Stock-Taking. Key Characteristics and Implications for Human and Societal Security Policy. PRIO Policy Brief. 12.
 • Kaufmann, Mareile (2011). 3.1 ValueSec Framework for the Assessment of Methods and Tools, which address security decisions.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Lohne, Kjersti & Kaufmann, Mareile (2011). Terror Threats, Data Protection and Human Security: A Shifting Interface in Norwegian Law?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2016 14:26 - Sist endret 27. aug. 2019 10:51