Mareile Kaufmann

Bilde av Mareile Kaufmann
English version of this page
Rom 776
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Se også https://www.mareilekaufmann.net/

Faglige interesser

 • Forståelser av kriminalitet i digitaliserte samfunn
 • Overvåkning og strategier som svarer på overvåkning (hacking, kryptering)
 • Digitale teknologier, dens regulering og sosiale påvirkning
 • Kritisk teori
 • Kroppen og følelsenes sosiologi
 • Kunst og representasjon

Bakgrunn

Kaufmann har en doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Hamburg. Oppgaven hennes omhandler sikkerhetspraksis og resiliens i internettsamfunn. Hun har vært stipendiat og seniorforsker hos Peace Research Institute Oslo (PRIO). Hennes arbeid er med i å utforme feltet "Digital Kriminologi". Mareiles nåværende prosjekt undersøker hvordan digital teknologi og praksis påvirker overvåkning og strategier som svarer på overvåkning. Hun ble invitert som ekspert i Likestillings- og Diskrimineringsombudet og i det Norske Justis- og Beredskapsdepartmentet. 

Tidligere har hun vært gjesteforsker ved the Political Science Department at the University of Essex, the Norwegian Center at the University of California in Berkeley, the Center for Security Studies ved ETH Zürich, the International Centre for Comparative Criminology ved Université de Montréal, Humboldt Institute for Internet and Society (HIIG) i Berlin, Centre for Advanced Security Theory (CAST) hos University of Copenhagen og Weizenbaum Institute for the Networked Society i Berlin.

Mareile er hovedforfatteren til Predictive Policing and the Politics of Patterns. British Journal of Criminology (BJC) og Centre for Crime and Justice Studies har utnevnt artikkelen til vinner av Radzinowiczprisen 2019. Hun er forfatter til Resilience, Emergencies and the Internet (Routledge, 2017) og Ethnic Profiling and Counter-Terrorism (Lit-Verlag, 2010). Hun har vært gjesteredaktør for følgene spesialnummer: 

 • Vocations, Visions and Vitalities of Data Analysis. Information, Communication and Society. 
 • Pragmatic Engagements with and from within the Internet. First Monday 25th Anniversary Issue. (med Anna Leander og Nanna Bonde Thylstrup).
 • Doing and Mediating Critique. Security Dialogue 50th Anniversary Issue. (med Jonathan L. Austin og Rocco Bellanova)
 • Politics and "the digital". European Journal of Social Theory. (med Julien Jeandesboz)
 • Resilience. Security Dialogue (med Myriam Dunn Cavelty og Kristian Søby Kristensen)

Priser og tildelinger

 • The changing relationships between digital technologies, DNA and evidence [Digital DNA], European Research Council, Horizon 2020 Framework Programme ERC-2020-STG [Personal], 16.358.121 NOK
 • Bodies of Evidence, Norges forskningsråd "Young Researcher Talent" [Personal], 6.150.000 NOK 
 • e-Topia: China, India and Biometric Borders, Norges forskningsråd "UTENRIKS" [Common effort], 12.000.000 NOK
 • Warring with machines: Military applications of AI and the relevance of virtue ethics, Norges forskningsråd "SAMKUL" [Common effort], 14.083.000 NOK
 • Critical Data Network, Norges forskningsråd “SAMKUL networks" [Personal], 298.000 NOK
 • Nordic Center for Security Technologies and Societal Values [NordSteva], NordForsk Center of Excellence, Nordforsk [Common effort], 22.000.000 NOK
 • Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7 [NECORE], Norges forskningsråd “SAMKUL” [Common effort], 8.950.000 NOK
 • Communicating Risk in the Digital Age [DIGICOM], Norges forskningsråd “SAMRISK II” [Common effort], 5.599.000 NOK
 • Lieselotte Pongratz Stiftung Publication Grant [Personal grant]
 • Übersee-Club stipend for gifted young academics and researchers [Personal]

Prosjekter

Mareile jobber for tiden på flere prosjekter, sitt Post Doc project “Deviance and the Digital” ved Universitetet i Oslo. Hun fikk også ERC Starting Grant "The changing relationships between digital technologies, DNA and evidence" og det Unge Forsker Talent Stipend "Teknologi, biologi og bevis - et forhold i flyt". På PRIO er hun seniorforsker på to prosjekter: en som studerer Kinas og Indias biometriske grenser, og en som utforsker krigsføring med kunstig intelligens.

Undervisning

Mareile leder emne KRIM2957/4957 (pause i 2020/21). Hun holdt forelesninger i KRIM2000 og KRIM1300 og jobber med veiledning. Mareile ønsker studenter som har spørsmål om hennes arbeid velkommen, men ber studentene å ta kontakt med henne for en avtale.

Emneord: Kriminalitet og avvik, Overvåkning og personvern, Sikkerhet

Publikasjoner

 • Kaufmann, Mareile (2020). Vocations, visions and vitalities of data analysis. Information, Communication & Society.  ISSN 1369-118X. . doi: 10.1080/1369118X.2020.1777320 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kaufmann, Mareile (2020). Hacking surveillance.. First Monday.  ISSN 1396-0466.  25(5) . doi: 10.5210/fm.v25i5.10006
 • Kaufmann, Mareile (2020). Special Issue: Vocations, visions and vitalities of data analysis.. Information, Communication & Society.  ISSN 1369-118X.
 • Kaufmann, Mareile; Bonde Thylstrup, Nanna; Burgess, J. Peter & Sætnan, Ann Adel Rudinow (2020). Data Criticality. STS Encounters.  ISSN 1904-4372.  11(1), s 226- 254 Vis sammendrag
 • Kaufmann, Mareile; Leander, Anna & Bonde Thylstrup, Nanna (2020). Beyond cyberutopia and digital disenchantment: Pragmatic engagements with and from within the Internet.. First Monday.  ISSN 1396-0466.  25(5) . doi: 10.5210/fm.v25i5.10617
 • Kaufmann, Mareile; Leander, Anna & Bonde Thylstrup, Nanna (2020). Special Issue: Pragmatic engagements with and from within the Internet.. First Monday.  ISSN 1396-0466.  25(5)
 • Kaufmann, Mareile & Tzanetakis, Meropi (2020). Doing Internet research with hard-to-reach communities: methodological reflections on gaining meaningful access. Qualitative Research.  ISSN 1468-7941. . doi: 10.1177/1468794120904898 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bellanova, Rocco; Austin, Jonathan Luke & Kaufmann, Mareile (2019). Doing and mediating critique: An invitation to practice companionship. Security Dialogue.  ISSN 0967-0106.  50(1), s 3- 19 . doi: https://doi.org/10.1177/0967010618810925 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kaufmann, Mareile (2019). Who connects the dots? Agents and agency in predictive policing, In Marijn Hoijtink & Matthias Leese (ed.),  Technology and Agency in International Relations.  Routledge.  ISBN 9781138615397.  Chapter 7.  s 141 - 163 Vis sammendrag
 • Kaufmann, Mareile; Egbert, Simon & Leese, Matthias (2019). Predictive Policing and the Politics of Patterns. British Journal of Criminology.  ISSN 0007-0955.  59.(3), s 674- 692 . doi: 10.1093/bjc/azy060 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Digital Data and Value: Official Risk-Narratives of Hacking in India and the US. Technoculture: an online journal of technology in society.  ISSN 1938-0526.  8 . doi: https://tcjournal.org/vol8/kaufmann
 • Kaufmann, Mareile (2018). Kriminalitetskontroll eller sikkerhetspolitikk?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  35(1), s 21- 30 . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2018-01-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kaufmann, Mareile (2018). “Now you see me - now you don’t!” – Practices and purposes of hacking online surveillance.. Mediatization Studies.  ISSN 2451-1188.  1, s 85- 101 . doi: http://dx.doi.org/10.17951/ms.2018.2.85-101
 • Kaufmann, Mareile (2018). Programming and editing resilience?, In Henrik Syse (ed.),  Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202591007.  Kapittel 9.  s 177 - 191
 • Kaufmann, Mareile (2018). The co-construction of crime predictions: Dynamics between digital data, software and human beings., In Nicholas R. Fyfe; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Kira Vrist Rønn (ed.),  Moral Issues in Intelligence-led Policing.  Routledge.  ISBN 978-0-415-37379-1.  7.  s 143 - 160
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Pettersen, Kenneth Arne; Aven, Terje; Kaufmann, Mareile & Rosqvist, Tony (2017). A framework for selection of strategy for management of Security measures. Journal of Risk Research.  ISSN 1366-9877.  20(3), s 404- 417 . doi: 10.1080/13669877.2015.1057205
 • Kaufmann, Mareile (2017). Drone/body: the drone's power to sense and construct emergencies, In  The Good Drone.  Routledge.  ISBN 9781472451118.  Chapter.  s 168 - 194
 • Kaufmann, Mareile (2016). The Digitization of Resilience, In David Chandler & Jon Coaffe (ed.),  The Routledge Handbook of International Resilience.  Routledge.  ISBN 978-1138784321.  9.  s 106 - 118
 • Kaufmann, Mareile & Jeandesboz, Julien (2016). Politics and 'the digital': From singularity to specificity. European Journal of Social Theory.  ISSN 1368-4310.  20(3), s 309- 328 . doi: 10.1177/1368431016677976
 • Cavelty, Myriam Dunn; Kaufmann, Mareile & Kristensen, Kristian Søby (2015). Resilience and (in)security: Practices, subjects, temporalities. Security Dialogue.  ISSN 0967-0106.  46(1), s 3- 14 . doi: 10.1177/0967010614559637
 • Kaufmann, Mareile (2015). Das Unbekannte regieren: Risiko trifft Resilienz. Kriminologisches Journal.  ISSN 0341-1966.  47(4), s 264- 278
 • Kaufmann, Mareile (2015). Exercising emergencies: Resilience, affect and acting out security. Security Dialogue.  ISSN 0967-0106.  s 1- 18 . doi: 10.1177/0967010615613209
 • Kaufmann, Mareile (2015). Resilience 2.0: social media use and (self-)care during the 2011 Norway attacks. Media, Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  37(7), s 972- 987 . doi: 10.1177/0163443715584101
 • Kaufmann, Mareile (2015). Resilience governance and ecosystemic space: a critical perspective on the EU approach to Internet security. Environment & Planning. D, Society and Space.  ISSN 0263-7758.  33(3), s 512- 527 . doi: 10.1177/0263775815594309
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Jumbert, Maria Gabrielsen; Karlsrud, John & Kaufmann, Mareile (2014). Humanitarian technology: a critical research agenda. International Review of the Red Cross.  ISSN 1816-3831.  96(893), s 219- 242 . doi: 10.1017/S1816383114000344
 • Kaufmann, Mareile (2013). Cyber-resiliens i EU. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  71(2), s 274- 283
 • Kaufmann, Mareile (2013). Emergent self-organisation in emergencies: resilience rationales in interconnected societies. Resilience - International Policies, Practices and Discourses.  ISSN 2169-3293.  1(1), s 53- 68 . doi: 10.1080/21693293.2013.765742

Se alle arbeider i Cristin

 • Kaufmann, Mareile (2017). Resilience, Emergencies and the Internet: Security In-Formation.. Routledge.  ISBN 978-1-138-29098-3.  219 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kaufmann, Mareile (2020). Algorithms in Law Enforcement.
 • Kaufmann, Mareile (2020, 08. april). Corona Apps – Where Are We Headed?. [Internett].  PRIO Blog.
 • Kaufmann, Mareile (2020). Das ist ein Geheimnis.
 • Kaufmann, Mareile (2020). Ekspertmøte om Kunstig Intelligens og Likestilling.
 • Kaufmann, Mareile (2020). Police surveillance & algorithms: Socio-legal perspectives.
 • Kaufmann, Mareile (2020, 06. april). Smittesporing – hvor er vi på vei?.  Dagsavisen.
 • Kaufmann, Mareile (2020). The Use of Big Data and Algorithms in the Police.
 • Kaufmann, Mareile (2020). The life cycle of an algorithm: understanding relationships between humans and technology.
 • Kaufmann, Mareile (2020). Å hacke overvåking.
 • Kaufmann, Mareile (2019). Answering Surveillance.
 • Kaufmann, Mareile (2019). Hacking as a Practice of Disputing Online Surveillance.
 • Kaufmann, Mareile (2019). Invited commentary about prediction algorithms.
 • Kaufmann, Mareile (2019). Key Note: "Deviance and the digital: Criminology in the digitalized era".
 • Kaufmann, Mareile (2019, 27. august). Partiet du blir anbefalt: NRKs valgomat-team reflekterer over algoritmenes makt. [Internett].  NRKbeta.
 • Kaufmann, Mareile (2019). ​Who connects the dots? Agents and agency in prediction algorithms.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Algorithmic analysis and the role of patterns for predictive policing.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Algorithms in law enforcement.
 • Kaufmann, Mareile (2018, 23. november). CDN outreach - going beyond the workshop series.. [Internett].  Critical Data Network.
 • Kaufmann, Mareile (2018, 19. desember). Can there be too much automation?. [Internett].  Critical Data Network.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Data Criticality & Smart Technologies in the Media with a visit of NRKbeta.
 • Kaufmann, Mareile (2018, 25. oktober). Data criticality and brain research. [Internett].  Critical Data Network.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Data criticality in brain research/the life sciences.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Digital Data in Intelligence and Police Work.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Doing Internet Research with Hard-to-reach Populations.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Doing and Mediating Critique - An invitation to practice companionship.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Drone/Body.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Hacking online surveillance.
 • Kaufmann, Mareile (2018). I'm Not A Robot.
 • Kaufmann, Mareile (2018, 08. oktober). Media & data-driven technologies. [Internett].  Critical Data Network.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Prediction Algorithms - Visual Security Machines Roundtable.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Predictive Policing and the Politics of Patterns.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Resilience and surveillance - a comment on Richard Jones, Charles Raab & Ivan Szekely's model on resilience and surveillance.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Resilience, Emergencies and the Internet.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Røverdatter - Film Screening & Book launch: Prisons, Punishment and the Family.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Social media use and the 22nd of July.
 • Kaufmann, Mareile (2018, 15. mars). Sosiale medier når terror rammer. [Radio].  NRK Verdibørsen.
 • Kaufmann, Mareile (2018). The Use of Algorithms in Law Enforcement.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Theorizing technology.
 • Kaufmann, Mareile; Leese, Matthias & Egbert, Simon (2018). Predictive policing and the Politics of patterns.
 • Kaufmann, Mareile & Liden, Kristoffer (2018). Data, Security, Values: Vocations and Visions of Data Analysis.
 • Kaufmann, Mareile (2017). Etter mennesket? Fra singularitet til særegenhet.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. . doi: https://morgenbladet.no/ideer/2017/02/etter-mennesket-fra-singularitet-til-saeregenhet
 • Syse, Henrik; Ezzati, Rojan; Erdal, Marta Bivand; Thorbjørnsrud, Kjersti; Figenschou, Tine Ustad; Kaufmann, Mareile; Lysaker, Odin & Steen, Francis Frode Østberg (2017). Negotiating Values: Norway in the wake of July 22. PRIO Report. 2017.
 • Bergersen, Stine; Kaufmann, Mareile & Walther, Gerald (2016). D91.3 - Ethical Procedures, Risks and Safeguards.
 • Kaufmann, Mareile (2016). After Snowd​​​en: New Arenas for Politics and the Digital & Announceme​nt of Special Issue "Politics and the Digital" (forthcoming 2017)​ - Organizer and Chair.
 • Kaufmann, Mareile (2016). Commentator on Mireille Hildebrandt's presentation: Artificial Police Agents: Looking Awry.
 • Kaufmann, Mareile (2016). Commentator on Rocco Bellanova: Talking (ab)out security algorithms and digital data.
 • Kaufmann, Mareile (2016). On hacking and different understandings of risk and value.
 • Kaufmann, Mareile (2016). Politikk og overvåking etter Snowden. NRK Ytring. . doi: https://www.nrk.no/ytring/politikk-og-overvaking-etter-snowden-1.13228395
 • Kaufmann, Mareile (2016). Resilience: At the limits of legal regulation?.
 • Kaufmann, Mariele (2016). Resilience - governance and in/security in interconnected societies.
 • Kaufmann, Mareile (2013). Resilience Regulation and Networked Spaces.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Kaufmann, Mareile; Lohne, Kjersti & Karlsrud, John (2013). Big data, data protection and humanitarian decision making: challenges to accountability and transparency.
 • Kaufmann, Mareile (ed.) (2012). 3.2 ValueSec Catalogue of evaluated Methodologies and Tools available, which address security decisions.
 • Kaufmann, Mareile (ed.) (2012). 3.3 ValueSec Evaluation of Methods and Tools, and the required improvements.
 • Kaufmann, Mareile (2012). Embracing unknowns: Emergency, resilience and the epistemology of complexity.
 • Kaufmann, Mareile (2012). Networks, Security and Resilience.
 • Kaufmann, Mareile (2012). Resilience: A Stock-Taking. Key Characteristics and Implications for Human and Societal Security Policy. PRIO Policy Brief. 12.
 • Kaufmann, Mareile (2011). 3.1 ValueSec Framework for the Assessment of Methods and Tools, which address security decisions.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Lohne, Kjersti & Kaufmann, Mareile (2011). Terror Threats, Data Protection and Human Security: A Shifting Interface in Norwegian Law?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2016 14:26 - Sist endret 13. apr. 2021 09:51