Mareile Kaufmann

Bilde av Mareile Kaufmann
English version of this page
Mobiltelefon +47 40048687
Rom 776
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Se også https://www.mareilekaufmann.net/

Faglige interesser

 • Forståelser av kriminalitet i digitaliserte samfunn
 • Overvåkning og strategier som svarer på overvåkning (hacking, kryptering)
 • Digitale teknologier, dens regulering og sosiale påvirkning
 • Kritisk teori
 • Kroppen og følelsenes sosiologi
 • Kunst og representasjon

Bakgrunn

Kaufmann har en doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Hamburg. Oppgaven hennes omhandler sikkerhetspraksis og resiliens i internettsamfunn. Hun har vært stipendiat og seniorforsker hos Peace Research Institute Oslo (PRIO). Hennes arbeid er med i å utforme feltet "Digital Kriminologi". Mareiles postdoktor-prosjekt undersøkte hvordan digital teknologi og praksis påvirker overvåkning og strategier som svarer på overvåkning. Hun ble invitert som ekspert i Likestillings- og Diskrimineringsombudet og i det Norske Justis- og Beredskapsdepartmentet. For tiden jobber hun på ERC-prosjektet "Digital DNA" og på NFR's Unge Forskertalent-prosjekt "Bodies of Evidence".

Tidligere har hun vært gjesteforsker ved the Political Science Department at the University of Essex, the Norwegian Center at the University of California in Berkeley, the Center for Security Studies ved ETH Zürich, the International Centre for Comparative Criminology ved Université de Montréal, Humboldt Institute for Internet and Society (HIIG) i Berlin, Centre for Advanced Security Theory (CAST) hos University of Copenhagen og Weizenbaum Institute for the Networked Society i Berlin.

Mareile er hovedforfatteren til Predictive Policing and the Politics of Patterns. British Journal of Criminology (BJC) og Centre for Crime and Justice Studies har utnevnt artikkelen til vinner av Radzinowiczprisen 2019. Hun er forfatter til Resilience, Emergencies and the Internet (Routledge, 2017) og Ethnic Profiling and Counter-Terrorism (Lit-Verlag, 2010). Hun har vært gjesteredaktør for følgene spesialnummer:

 • Vocations, Visions and Vitalities of Data Analysis. Information, Communication and Society. 
 • Pragmatic Engagements with and from within the Internet. First Monday 25th Anniversary Issue. (med Anna Leander og Nanna Bonde Thylstrup).
 • Doing and Mediating Critique. Security Dialogue 50th Anniversary Issue. (med Jonathan L. Austin og Rocco Bellanova)
 • Politics and "the digital". European Journal of Social Theory. (med Julien Jeandesboz)
 • Resilience. Security Dialogue (med Myriam Dunn Cavelty og Kristian Søby Kristensen)

Priser og tildelinger

 • The changing relationships between digital technologies, DNA and evidence [Digital DNA], European Research Council, Horizon 2020 Framework Programme ERC-2020-STG [Personal], 16.358.121 NOK
 • Bodies of Evidence, Norges forskningsråd "Young Researcher Talent" [Personal], 6.150.000 NOK 
 • e-Topia: China, India and Biometric Borders, Norges forskningsråd "UTENRIKS" [Common effort], 12.000.000 NOK
 • Warring with machines: Military applications of AI and the relevance of virtue ethics, Norges forskningsråd "SAMKUL" [Common effort], 14.083.000 NOK
 • Critical Data Network, Norges forskningsråd “SAMKUL networks" [Personal], 298.000 NOK
 • Nordic Center for Security Technologies and Societal Values [NordSteva], NordForsk Center of Excellence, Nordforsk [Common effort], 22.000.000 NOK
 • Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7 [NECORE], Norges forskningsråd “SAMKUL” [Common effort], 8.950.000 NOK
 • Communicating Risk in the Digital Age [DIGICOM], Norges forskningsråd “SAMRISK II” [Common effort], 5.599.000 NOK
 • Lieselotte Pongratz Stiftung Publication Grant [Personal grant]
 • Übersee-Club stipend for gifted young academics and researchers [Personal]

Prosjekter

Mareile jobber for tiden på flere prosjekter. Det inneholder ERC Starting Grant "The changing relationships between digital technologies, DNA and evidence" og det Unge Forsker Talent Stipend "Bodies of Evidence". På PRIO er hun seniorforsker på to prosjekter: en som studerer Kinas og Indias biometriske grenser, og en som utforsker krigsføring med kunstig intelligens.

Undervisning

Mareile ledet emne KRIM2957/4957 (pause pga prosjektarbeid). Hun holdt forelesninger i KRIM2000 og KRIM1300 og jobber med veiledning. Mareile ønsker studenter som har spørsmål om hennes arbeid velkommen, men ber studentene å ta kontakt med henne for en avtale.

Emneord: Kriminalitet og avvik, Overvåkning og personvern, Sikkerhet

Publikasjoner

 • Kaufmann, Mareile (2022). DNA as in-formation. Wiley WIREs Forensic Science. ISSN 2573-9468. online first. doi: 10.1002/wfs2.1470. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaufmann, Mareile (2022). How to Gain Access: Connecting to Hard-to-Reach Participants Online [How to Guide], SAGE Research Methods: Doing Research Online. Sage Publications. ISSN 9781529607420. doi: https%3A/dx.doi.org/10.4135/9781529607420.
 • Kaufmann, Mareile (2021). Hacking in Digital Environments. I Adams, Paul C. & Warf, Barney (Red.), Routledge Handbook of Media Geographies. Routledge. ISSN 978-0-367-48285-5. s. 49–59. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaufmann, Mareile & Leese, Matthias (2021). Information in-formation. Algorithmic policing and the life of data. I Zavrsnik, Ales & Badalič, Vasja (Red.), Automating Crime Prevention, Surveillance, and Military. . Springer. ISSN 978-3-030-73276-9. s. 69–83. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaufmann, Mareile (2021). This Is a Secret. Learning From Children’s Engagement With Surveillance and Secrecy. Cultural Studies - Critical Methodologies. ISSN 1532-7086. 21(5), s. 424–437. doi: 10.1177/15327086211029350. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaufmann, Mareile; Bonde Thylstrup, Nanna; Burgess, J. Peter & Sætnan, Ann Adel Rudinow (2020). Data Criticality. STS Encounters. ISSN 1904-4372. 11(1), s. 226–254.
 • Kaufmann, Mareile (2020). Special Issue: Vocations, visions and vitalities of data analysis. . Information, Communication & Society. ISSN 1369-118X.
 • Kaufmann, Mareile (2020). Vocations, visions and vitalities of data analysis. Information, Communication & Society. ISSN 1369-118X. doi: 10.1080/1369118X.2020.1777320. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaufmann, Mareile; Leander, Anna & Bonde Thylstrup, Nanna (2020). Special Issue: Pragmatic engagements with and from within the Internet. . First Monday. ISSN 1396-0466. 25(5).
 • Kaufmann, Mareile; Leander, Anna & Bonde Thylstrup, Nanna (2020). Beyond cyberutopia and digital disenchantment: Pragmatic engagements with and from within the Internet. . First Monday. ISSN 1396-0466. 25(5). doi: 10.5210/fm.v25i5.10617.
 • Kaufmann, Mareile (2020). Hacking surveillance. First Monday. ISSN 1396-0466. 25(5). doi: 10.5210/fm.v25i5.10006.
 • Kaufmann, Mareile & Tzanetakis, Meropi (2020). Doing Internet research with hard-to-reach communities: methodological reflections on gaining meaningful access. Qualitative Research. ISSN 1468-7941. doi: 10.1177/1468794120904898. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaufmann, Mareile (2019). Who connects the dots? Agents and agency in predictive policing. I Hoijtink, Marijn & Leese, Matthias (Red.), Technology and Agency in International Relations. Routledge. ISSN 9781138615397. s. 141–163. doi: 10.4324/9780429463143-7.
 • Bellanova, Rocco; Austin, Jonathan Luke & Kaufmann, Mareile (2019). Doing and mediating critique: An invitation to practice companionship. Security Dialogue. ISSN 0967-0106. 50(1), s. 3–19. doi: 10.1177/0967010618810925. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaufmann, Mareile; Egbert, Simon & Leese, Matthias (2019). Predictive Policing and the Politics of Patterns . British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 59. (3), s. 674 –692. doi: 10.1093/bjc/azy060. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaufmann, Mareile (2018). “Now you see me - now you don’t!” – Practices and purposes of hacking online surveillance. Mediatization Studies. ISSN 2451-1188. 1, s. 85–101. doi: 10.17951/ms.2018.2.85-101.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Digital Data and Value: Official Risk-Narratives of Hacking in India and the US . Technoculture: an online journal of technology in society. ISSN 1938-0526. 8.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Programming and editing resilience? I Syse, Henrik (Red.), Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202591007. s. 177–191. doi: 10.23865/noasp.37.ch9.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Kriminalitetskontroll eller sikkerhetspolitikk? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 35(1), s. 21–30. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2018-01-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaufmann, Mareile (2018). The co-construction of crime predictions: Dynamics between digital data, software and human beings. I Fyfe, Nicholas R.; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Rønn, Kira Vrist (Red.), Moral Issues in Intelligence-led Policing. Routledge. ISSN 978-0-415-37379-1. s. 143–160. doi: 10.4324/9781315231259-8.
 • Kaufmann, Mareile (2017). Drone/body: the drone's power to sense and construct emergencies, The Good Drone. Routledge. ISSN 9781472451118. s. 168–194.
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Pettersen, Kenneth Arne; Aven, Terje; Kaufmann, Mareile & Rosqvist, Tony (2017). A framework for selection of strategy for management of Security measures. Journal of Risk Research. ISSN 1366-9877. 20(3), s. 404–417. doi: 10.1080/13669877.2015.1057205.
 • Kaufmann, Mareile (2016). The Digitization of Resilience. I Chandler, David & Coaffe, Jon (Red.), The Routledge Handbook of International Resilience. Routledge. ISSN 978-1138784321. s. 106–118.
 • Kaufmann, Mareile & Jeandesboz, Julien (2016). Politics and 'the digital': From singularity to specificity. European Journal of Social Theory. ISSN 1368-4310. 20(3), s. 309–328. doi: 10.1177/1368431016677976.

Se alle arbeider i Cristin

 • SAGE, Publications & Kaufmann, Mareile (2022). SAGE Research Methods: Doing Research Online. Sage Publications. ISBN 9781529607420.
 • Kaufmann, Mareile (2017). Resilience, Emergencies and the Internet: Security In-Formation. Routledge. ISBN 978-1-138-29098-3. 219 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kaufmann, Mareile (2022). Online Research and the Issue of Access.
 • Kuldova, Tereza Østbø & Kaufmann, Mareile (2022). Episode 12: Conversation with Mareile Kaufmann on Surveillance, Hacking, Secrecy and Predictive Policing. [Radio]. Black Box by Algorithmic Governance Research Network.
 • Kuldova, Tereza Østbø & Kaufmann, Mareile (2022). Conversation with Mareile Kaufmann on surveillance, hackers, secrecy, and predictive policing. [Internett]. Black Box.
 • Kaufmann, Mareile & Vestad, Maja (2022). Blood stains, skulls & DNA – when evidence goes digital. Nordic Criminology Blog.
 • Vestad, Maja & Kaufmann, Mareile (2022). Visualising Suspect Bodies: Science and technology in forensic biometrics.
 • Kaufmann, Mareile (2022). Overvåkningens ytterste grense er DNA-et ditt. [Avis]. Morgenbladet.
 • Kaufmann, Mareile; Kolås, Åshild & Sen, Arijit (2021). Corona Apps – Going Global. . [Internett]. PRIO Blog Beyond the COVID Curve & Governance..
 • Kaufmann, Mareile (2021). Algorithmic Surveillance and In/Security. Sapere Aude Project. .
 • Kaufmann, Mareile (2021). BIG DATA & ALGORITHMS IN THE POLICE. .
 • Kaufmann, Mareile (2021). Hacking Surveillance.
 • Kaufmann, Mareile (2021). Predictive policing beyond tools. When data, tools and humans meet. .
 • Kaufmann, Mareile (2021). Data Criticality in Predictive Policing.
 • Kaufmann, Mareile (2021). The Life Cycle of an Algorithm. Agents and Agency in Predictive Policing.
 • Kaufmann, Mareile (2021). BIG DATA & ALGORITHMS IN THE POLICE.
 • Kaufmann, Mareile (2021). DNA i politiaribeid.
 • Kaufmann, Mareile (2021). Big Data and Algorithms in the Police.
 • Kaufmann, Mareile (2021). Digitalisering av DNA – hva står på spill?
 • Kaufmann, Mareile (2021). MAKING DNA MATTER.
 • Kaufmann, Mareile (2021). Data og Personvern - Politiet, Domstoler og Rettsmedisin.
 • Kaufmann, Mareile (2021). Digital DNA - IKRS site.
 • Kaufmann, Mareile (2021). https://www.digitaldna-project.com.
 • Kaufmann, Mareile (2021). Mareile Kaufmann and the future of policing. [Internett]. Podcast Državljan D.
 • Kaufmann, Mareile (2021). Teknologi, overvåkning, kritikk. [Internett]. Podcast Kriminologene.
 • Kaufmann, Mareile & Grue, Jan (2021). Hva vi snakker om når vi snakker om digitaliseringens politikk. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2021-01-02-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaufmann, Mareile (2020). Between evidence and prediction: Dataveillance, Algorithms and the Digitization of DNA.
 • Kaufmann, Mareile (2020). «Becoming with» data analysis.
 • Kaufmann, Mareile (2020). KI i domstoler og politiarbeid.
 • Kaufmann, Mareile & Zuboff, Shoshana (2020). The Age of Surveillance Capitalism – A conversation with Shoshana Zuboff.
 • Kaufmann, Mareile (2020). Resilience and the Internet – Security In-Formation.
 • Kaufmann, Mareile; Syse, Henrik; Einevoll, Gaute & Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Digital Brains: Neuroscience, Philosophy and Law in Conversation.
 • Kaufmann, Mareile (2020). Ekspertmøte om Kunstig Intelligens og Likestilling.
 • Kaufmann, Mareile (2020). Corona Apps – Where Are We Headed? . [Internett]. PRIO Blog.
 • Kaufmann, Mareile (2020). Smittesporing – hvor er vi på vei? [Avis]. Dagsavisen.
 • Kaufmann, Mareile (2020). The Use of Big Data and Algorithms in the Police.
 • Kaufmann, Mareile (2020). Å hacke overvåking.
 • Kaufmann, Mareile (2020). Police surveillance & algorithms: Socio-legal perspectives.
 • Kaufmann, Mareile (2020). The life cycle of an algorithm: understanding relationships between humans and technology.
 • Kaufmann, Mareile (2020). Das ist ein Geheimnis.
 • Kaufmann, Mareile (2020). Algorithms in Law Enforcement.
 • Kaufmann, Mareile (2019). Answering Surveillance.
 • Kaufmann, Mareile (2019). ​Who connects the dots? Agents and agency in prediction algorithms.
 • Kaufmann, Mareile (2019). Invited commentary about prediction algorithms.
 • Kaufmann, Mareile (2019). Hacking as a Practice of Disputing Online Surveillance.
 • Kaufmann, Mareile (2019). Key Note: "Deviance and the digital: Criminology in the digitalized era".
 • Kaufmann, Mareile (2018). CDN outreach - going beyond the workshop series. [Internett]. Critical Data Network.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Algorithms in law enforcement.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Can there be too much automation? . [Internett]. Critical Data Network.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Data criticality and brain research . [Internett]. Critical Data Network.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Media & data-driven technologies. [Internett]. Critical Data Network.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Digital Data in Intelligence and Police Work.
 • Kaufmann, Mareile & Liden, Kristoffer (2018). Data, Security, Values: Vocations and Visions of Data Analysis.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Resilience and surveillance - a comment on Richard Jones, Charles Raab & Ivan Szekely's model on resilience and surveillance .
 • Kaufmann, Mareile (2018). Røverdatter - Film Screening & Book launch: Prisons, Punishment and the Family.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Data criticality in brain research/the life sciences.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Data Criticality & Smart Technologies in the Media with a visit of NRKbeta.
 • Kaufmann, Mareile (2018). The Use of Algorithms in Law Enforcement.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Resilience, Emergencies and the Internet.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Drone/Body.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Doing Internet Research with Hard-to-reach Populations .
 • Kaufmann, Mareile (2018). Doing and Mediating Critique - An invitation to practice companionship.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Prediction Algorithms - Visual Security Machines Roundtable.
 • Kaufmann, Mareile (2018). I'm Not A Robot.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Hacking online surveillance.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Predictive Policing and the Politics of Patterns.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Theorizing technology.
 • Kaufmann, Mareile; Leese, Matthias & Egbert, Simon (2018). Predictive policing and the Politics of patterns.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Social media use and the 22nd of July.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Algorithmic analysis and the role of patterns for predictive policing.
 • Kaufmann, Mareile (2018). Sosiale medier når terror rammer. [Radio]. NRK Verdibørsen.
 • Kaufmann, Mareile (2017). Etter mennesket? Fra singularitet til særegenhet. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Syse, Henrik; Ezzati, Rojan; Erdal, Marta Bivand; Thorbjørnsrud, Kjersti; Figenschou, Tine Ustad & Kaufmann, Mareile [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Negotiating Values: Norway in the wake of July 22. Peace Research Institute Oslo (PRIO). ISSN 978-82-7288-804-5.
 • Bergersen, Stine; Kaufmann, Mareile & Walther, Gerald (2016). D91.3 - Ethical Procedures, Risks and Safeguards. DRIVER Consortium.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2016 14:26 - Sist endret 24. juni 2022 15:02

Prosjekter