Mareile Kaufmann

Bilde av Mareile Kaufmann
English version of this page
Rom 776
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Se også https://www.mareilekaufmann.net/

Faglige interesser

 • Forståelser av kriminalitet i digitaliserte samfunn
 • Overvåkning og strategier som svarer på overvåkning (hacking, kryptering)
 • Digitale teknologier, dens regulering og sosiale påvirkning
 • Kritisk teori
 • Kroppen og følelsenes sosiologi
 • Kunst og representasjon

Bakgrunn

Kaufmann har en doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Hamburg. Oppgaven hennes omhandler sikkerhetspraksis og resiliens i internettsamfunn. Hun har vært stipendiat og seniorforsker hos Peace Research Institute Oslo (PRIO). Hennes arbeid er med i å utforme feltet "Digital Kriminologi". Mareiles postdoktor-prosjekt undersøkte hvordan digital teknologi og praksis påvirker overvåkning og strategier som svarer på overvåkning. Hun ble invitert som ekspert i Likestillings- og Diskrimineringsombudet og i det Norske Justis- og Beredskapsdepartmentet. For tiden jobber hun på ERC-prosjektet "Digital DNA" og på NFR's Unge Forskertalent-prosjekt "Bodies of Evidence".

Tidligere har hun vært gjesteforsker ved the Political Science Department at the University of Essex, the Norwegian Center at the University of California in Berkeley, the Center for Security Studies ved ETH Zürich, the International Centre for Comparative Criminology ved Université de Montréal, Humboldt Institute for Internet and Society (HIIG) i Berlin, Centre for Advanced Security Theory (CAST) hos University of Copenhagen og Weizenbaum Institute for the Networked Society i Berlin.

Mareile er hovedforfatteren til Predictive Policing and the Politics of Patterns. British Journal of Criminology (BJC) og Centre for Crime and Justice Studies har utnevnt artikkelen til vinner av Radzinowiczprisen 2019. Hun er forfatter til Resilience, Emergencies and the Internet (Routledge, 2017) og Ethnic Profiling and Counter-Terrorism (Lit-Verlag, 2010). Hun har vært gjesteredaktør for følgene spesialnummer:

 • Vocations, Visions and Vitalities of Data Analysis. Information, Communication and Society. 
 • Pragmatic Engagements with and from within the Internet. First Monday 25th Anniversary Issue. (med Anna Leander og Nanna Bonde Thylstrup).
 • Doing and Mediating Critique. Security Dialogue 50th Anniversary Issue. (med Jonathan L. Austin og Rocco Bellanova)
 • Politics and "the digital". European Journal of Social Theory. (med Julien Jeandesboz)
 • Resilience. Security Dialogue (med Myriam Dunn Cavelty og Kristian Søby Kristensen)

Priser og tildelinger

 • The changing relationships between digital technologies, DNA and evidence [Digital DNA], European Research Council, Horizon 2020 Framework Programme ERC-2020-STG [Personal], 16.358.121 NOK
 • Bodies of Evidence, Norges forskningsråd "Young Researcher Talent" [Personal], 6.150.000 NOK 
 • e-Topia: China, India and Biometric Borders, Norges forskningsråd "UTENRIKS" [Common effort], 12.000.000 NOK
 • Warring with machines: Military applications of AI and the relevance of virtue ethics, Norges forskningsråd "SAMKUL" [Common effort], 14.083.000 NOK
 • Critical Data Network, Norges forskningsråd “SAMKUL networks" [Personal], 298.000 NOK
 • Nordic Center for Security Technologies and Societal Values [NordSteva], NordForsk Center of Excellence, Nordforsk [Common effort], 22.000.000 NOK
 • Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7 [NECORE], Norges forskningsråd “SAMKUL” [Common effort], 8.950.000 NOK
 • Communicating Risk in the Digital Age [DIGICOM], Norges forskningsråd “SAMRISK II” [Common effort], 5.599.000 NOK
 • Lieselotte Pongratz Stiftung Publication Grant [Personal grant]
 • Übersee-Club stipend for gifted young academics and researchers [Personal]

Prosjekter

Mareile jobber for tiden på flere prosjekter. Det inneholder ERC Starting Grant "The changing relationships between digital technologies, DNA and evidence" og det Unge Forsker Talent Stipend "Bodies of Evidence". På PRIO er hun seniorforsker på to prosjekter: en som studerer Kinas og Indias biometriske grenser, og en som utforsker krigsføring med kunstig intelligens.

Undervisning

Mareile ledet emne KRIM2957/4957 (pause pga prosjektarbeid). Hun holdt forelesninger i KRIM2000 og KRIM1300 og jobber med veiledning. Mareile ønsker studenter som har spørsmål om hennes arbeid velkommen, men ber studentene å ta kontakt med henne for en avtale.

Emneord: Kriminalitet og avvik, Overvåkning og personvern, Sikkerhet
Publisert 15. aug. 2016 14:26 - Sist endret 13. sep. 2021 15:09