English version of this page

Digital DNA

Hvordan endres DNA-bevis i møte med digitalisering? Hva skjer med digital teknologi i møte med biologi? Dette prosjektet handler om digitalisering av DNA, og vi ser på hvordan hardware, software og DNA påvirker hverandre spesielt i lys av rettshåndhevelsen.

En person legger noen hår i en plastbeholder for DNA-analyse.

Rettsmedisiner undersøker hår for DNA-bevis. Foto: iStock/SandraMatic.

Om prosjektet

Prosjektets ønsker å dokumentere og forklare bevis og bevisbaserte resonnementer i krysningsfeltet mellom digital innovasjon, DNA-forskning og rettsmedisin.

Prosjektet har sine hovedsider på engelsk (lenke).

Prosjektperiode

Prosjektet løper i fem år fra 2021 til 2026.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom det Europeiske forskningsrådet (European Research Council (ERC)) under rammeprogrammet for forskning og innovasjon Horisont Europa 2020. Prosjektnummer 947681.

Bildet kan inneholde: gjøre, linje, rektangel, elektrisk blå, mønster.

Publisert 14. feb. 2022 14:25 - Sist endret 4. nov. 2022 11:33