English version of this page

BODIES OF EVIDENCE

Nye perspektiver på kropper og kroppsliggjøring innen kriminalvitenskap

minnesmerke med mange hvite kors på grønn åskam laget av kunstnere.

Et kunstnerminnesmerke over tragedien ved Lonmin-gruven, der medlemmer av den sørafrikanske polititjenesten drepte 34 gruvearbeidere. Denne begivenheten førte til etableringen av Marikana-undersøkelseskommisjonen. 
Foto: Image ID: EK4CWT, Africa Media Online / Alamy Stock Photo.

Om prosjektet

Målinger av menneskekroppen har en lang og politisk betent forhistorie, spesielt innen kriminologifaget og kriminalvitenskapene. Vi ser nå en framvekst av bruk av biometri på den offentlige og private arena, så vel som helt nye måter å gjøre kroppen om til data.

BODIES OF EVIDENCE vil gi nye forståelser av hva kropp og kroppsliggjøring betyr innen studier av digital kriminalvitenskap.

For å nå disse ambisjonene begynner prosjektet med en gjennomgang av teorier om kropp og kroppsliggjøring for å videreutvikle disse teoretisk (WP1). Deretter går prosjektet videre med en kartlegging av kriminalvitenskapelige praksiser med en spesiell fokus på forholdet mellom data og menneskekropper i ulike kulturer (WP2). Dette danner igjen grunnlagsmateriale for to case studier som undersøker konkrete praksiser innen dagens kriminalvitenskap (WP3). En av case studiene vil fokusere på bevisskaping i sammenheng med Marikana-massakren i Sør-Afrika. Med bakgrunn i disse empiriske studiene vil en få ny kunnskap om digitaliseringen av kropper og kroppsliggjøring innen kriminalvitenskapen.

Mål

Studiet av denne utviklingen vil ikke kun ta for seg manglende kunnskap om DNA-teknologier, men i tillegg skape dialog mellom vestlige og ikke-vestlige perspektiv og praksiser. BODIES OF EVIDENCE bidrar med følgende nyvinninger:

  1. Prosjektet fremmer utvikling av teori og empiriske metoder om kropp og kroppsliggjøring innen kriminalvitenskap ved å studere måter kriminalvitenskap binder sammen ulike former for kroppsliggjøring.
  2. Prosjektet gir empirisk kunnskap om ikke-vestlige måter å måle kroppen på innen kriminalvitenskapene.
  3. Prosjektet tar for seg hvordan digitale kriminalvitenskap og data om kropper påvirker menneskers liv, men også forståelsene av selve begrepene liv, kropp og bevis.

Finansiering

BODIES OF EVIDENCE er finansiert av Norges Forskningsråd (Unge forskertalenter), prosjekt 300205, 2021-2025.

Publisert 16. feb. 2022 15:44 - Sist endret 17. juni 2022 13:07