English version of this page

REF-ARAB

Flyktninger og det arabiske Midtøsten: beskyttelse i stater som ikke er part i flyktningkonvensjonen

Bildet viser byen Jeddah i Saudi Arabia.

REF-ARAB forsker på flyktningbeskyttelse i det arabiske Midtøsten. Foto: Pinky Binks

Om prosjektet

Hva karakteriserer flyktningbeskyttelse i land som stilles overfor store tilstrømninger av flyktninger, og som ikke har sluttet seg til FNs flyktningkonvensjon?

I det arabiske Midtøsten er det kun Egypt og Jemen som har ratifisert konvensjonen. Til tross for dette har stater i regionen en kompleks historie både som opphavs- og mottaksland for store flyktninggrupper. I dag befinner mer enn 60 prosent av verdens flyktninger seg i Midtøsten og Nord-Afrika, og syrere utgjør verdens største flyktningpopulasjon.

REF-ARAB har som mål å utvikle et rammeverk for å studere regionens mange aspekter av flyktningbeskyttelse. Dette gjøres gjennom å utforske ulike aktørers praksis, og samspillet mellom dem, på globalt, nasjonalt og lokalt nivå.

REF-ARAB har sine hovedsider på engelsk.

Finansiering:

REF-ARAB har mottatt midler fra Forskningsrådets FRIPRO program.

Kontakt

Prosjektleder (PI): Maja Janmyr

Emneord: Flyktningrett, Menneskerettigheter, Midtøsten
Publisert 15. aug. 2019 09:56 - Sist endret 6. mai 2022 09:00