Pernille Søderholm Nyvoll

Bilde av Pernille Søderholm Nyvoll
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Pernille har en interesse for fengsel, fengselssamarbeid og kvalitativ metode.

Undervisning

Pernille underviser i KRIM2101

Bakgrunn

Pernille har en tverrfaglig mastergrad i europastudier ved Norsk teknisk-naturvitenskapelig Universitet (NTNU). Gjennom studiet har hun vært på utveksling i Spania og England, og har hatt praktikantopphold ved Den norske ambassaden i Riga og ved NTNUs Brusselkontor. Gjennom oppholdet i Riga ble hun interessert i EEA & Norway Grants, og valgte å skrive masteroppgave om kriminalomsorgsprogrammet i Latvia finansiert av Norway Grants. Oppgaven handler om effekten kriminalomsorgsprosjektet hadde på latvisk fengselsvesen og friomsorg. 

Hun har også jobbet med prosjekt- og forskningsstøtte på NTNU innenfor tematikken velferdsteknologi og sosiale roboter. 

Prosjektbeskrivelse

Pernilles PhD-prosjekt har et tverrfaglig fokus på helse i fengsel. Konseptet helse blir ofte assosiert med tradisjonell medisinsk behandling, dette prosjektet vil undersøke aspekter som kan påvirke helse og velferd i fengsel fra et mer helhetlig perspektiv, slik som arkitektur, materielle betingelser, sosiale relasjoner og mulighet for personlig utvikling. 

Majoriteten av datainnsamlingen vil foregå i Bastøy fengsel, et fengsel beskrevet av internasjonal media som verdens triveligste fengsel ("world's nicest prison"). Med PhD-prosjektet ønsker Pernille å finne ut om fengsler kan, i noen tilfeller, tilby et positivt miljø som tillater god helse og velferd.

Avhandlingen skal leveres 2024, og er finansiert av Norges forskningsråd. 

Publisert 7. sep. 2020 13:28 - Sist endret 8. sep. 2020 11:07