Pernille Nyvoll

Bilde av Pernille Nyvoll
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Fengsel
 • Helsefremmende fengsel
 • Lavsikkerhetsfengsel
 • Etnografisk feltarbeid

I ph.d.-prosjektet «Helsefremmende fengsler» ser Nyvoll på hvordan fengsel som arena påvirker helsen til alle som oppholder seg i fengsel. Doktograden er en del av forskningsprosjektet «PRISONHEALTH» hvor man forsker på helsefremmende fengsler. 

Undervisning

Nyvoll har undervist i følgende emner:

Bakgrunn

Nyvoll har en tverrfaglig mastergrad i europastudier ved Norsk teknisk-naturvitenskapelig Universitet (NTNU). Gjennom studiet har hun vært på utveksling i Spania og England, og har hatt praktikantopphold ved Den norske ambassaden i Riga og ved NTNUs Brusselkontor. Gjennom oppholdet i Riga ble hun interessert i EEA & Norway Grants, og valgte å skrive masteroppgave om kriminalomsorgsprogrammet i Latvia finansiert av Norway Grants. Oppgaven handler om effekten kriminalomsorgsprosjektet hadde på latvisk fengselsvesen og friomsorg. 

Hun har også jobbet med prosjekt- og forskningsstøtte på NTNU innenfor tematikken velferdsteknologi og sosiale roboter.

Publikasjoner

 • Søraa, Roger Andre; Nyvoll, Pernille; Tøndel, Gunhild; Fosch-Villaronga, Eduard & Serrano, Artur (2021). The social dimension of domesticating technology: Interactions between older adults, caregivers, and robots in the home. Technological Forecasting and Social Change. ISSN 0040-1625. 167. doi: 10.1016/j.techfore.2021.120678. Fulltekst i vitenarkiv
 • Søraa, Roger Andre; Fosch-Villaronga, Eduard; Quintas, Joao; Dias, Jorge; Tøndel, Gunhild & Sørgaard, Jon [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Mitigating isolation and loneliness with technology through emotional care by social robots in remote. I Ray, Pradeep Kumar; Nakashima, Naoki; Ahmed, Ashir; Ro, Soong-Chul & Soshino, Yasuhiro (Red.), Mobile Technologies for Delivering Healthcare in Remote, Rural or Developing Regions. Institution of Engineering and Technology (IET). ISSN 9781839530470. s. 255–268. doi: %2010.1049/PBHE024E_ch16. Fulltekst i vitenarkiv
 • Søraa, Roger Andre; Nyvoll, Pernille Søderholm; Grønvik, Karoline Blix & Serrano, Artur (2020). Children’s perceptions of social robots: a study of the robots Pepper, AV1 and Tessa at Norwegian research fairs. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. ISSN 0951-5666. doi: 10.1007/s00146-020-00998-w. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Boyle, Rose Elizabeth; Nyvoll, Pernille Søderholm & Ugelvik, Thomas (2021). The puzzle of prison order: why life behind bars varies behind the world. Criminal Law and Criminal Justice Books.
 • Boyle, Rose Elisabeth & Nyvoll, Pernille (2021). Snapshots from ongoing fieldwork.
 • Nyvoll, Pernille; Søraa, Roger Andre; Sørgaard, Jon & Serrano, Artur (2020). Gerontechnologies of the home as socio-technical assemblages of trust.
 • Nyvoll, Pernille; Søraa, Roger Andre; Sørgaard, Jon & Serrano, Artur (2020). Gerontechnologies of the home as socio-technical assemblages of trust. Gerontechnology. ISSN 1569-1101. 19. doi: 10.4017/gt.2020.19.s.70024.5.
 • Søraa, Roger Andre; Nyvoll, Pernille Søderholm & Sørgaard, Jon (2020). Velferdsteknologi, seminar med helsefagelever.
 • Søraa, Roger Andre; Nyvoll, Pernille Søderholm; Bruijning, Nienke & Serrano, Artur (2020). Cyborg Cinema #1 robot forum film screening and discussion "Robot and Frank".
 • Nyvoll, Pernille; Søraa, Roger Andre; Kharas, Mark William & Serrano, Artur (2019). www.lifebots.eu (LIFEBOTS Exchange website).
 • Nyvoll, Pernille; Kharas, Mark William; Søraa, Roger Andre; Serrano, Artur & Bruijning, Nienke (2019). www.imrolab.no (Immersive Robotics Lab website).
 • Serrano, Artur; Søraa, Roger Andre & Nyvoll, Pernille Søderholm (2019). LIFEBOTS-Exchange web page.
 • Søraa, Roger Andre; Serrano, Artur & Nyvoll, Pernille Søderholm (2019). IMRO-lab web page.
 • Søraa, Roger Andre & Nyvoll, Pernille Søderholm (2019). Social robots mitigating loneliness in the north.
 • Nyvoll, Pernille Søderholm & Søraa, Roger Andre (2019). eWare - Social Robot and Lifestyle Monitoring.
 • Nyvoll, Pernille Søderholm; Søraa, Roger Andre; Serrano, Artur; Sutcliffe, Thomas Edward & Bruijning, Nienke (2019). LIFEBOTS Exchange Seminar and Workshop on Care Practices and Welfare Technologies.
 • Søraa, Roger Andre; Serrano, Artur; Nyvoll, Pernille Søderholm & Sutcliffe, Thomas Edward (2019). South Korean perspectives on STS.
 • Nyvoll, Pernille Søderholm & Steinnes, Kristian (2018). Norwegian and Latvian cooperation in correctional services - A qualitative analysis of the role and effect of the Norway Grants to the Latvian probation and prison service. NTNU.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. sep. 2020 13:28 - Sist endret 13. apr. 2022 10:43