Silje Anderdal Bakken

Bilde av Silje Anderdal Bakken
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytninger Studieseksjonen

Faglige interesser

  • Narkotika
  • Ulovlige markeder
  • Sosiale medier
  • Digital kriminologi
  • Kvalitativ metode

Silje Anderdal Bakken er universitetslektor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Hun har undervisningsansvar for flere emner på master- og bachelornivå. I tillegg er hun veileder for flere bachelor- og masterstudenter som blant annet skriver om kriminalitet og kriminalitetsforebygging i tilknytning til sosiale medier, og hvordan ulike kriminalitetsformer fremstilles i ulike medier.

Hennes faglige interesser er knyttet opp til kriminalitet i et digitalt samfunn. De senere årene har hun gjennom observasjoner og intervjuer utforsket hvordan salg av narkotika foregår digitalt (sosiale medier og darknet). Fokuset er hovedsakelig på et individnivå hvor hun ser nærmere på interaksjon og oppførsel for å forstå ulovlige markeder.

Undervisning

Bakgrunn

Silje Anderdal Bakken har levert ph.d.-avhandling ved Sociologisk Institut ved Københavns universitet. Tittelen på avhandlingen er Drug dealing on social media. A sociological study of risk, trust, and capital in illegal markets. I tillegg har hun en mastergrad og en bachelorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo, og en bachelor i sosiologi fra Universitetet i Bergen.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. feb. 2022 12:59 - Sist endret 29. mars 2022 12:01