Andreas Føllesdal

Image of Andreas Føllesdal
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

 • Føllesdal, Andreas (2022). The Significance of State Consent for the Legitimate Authority of Customary International Law. In Merkouris, Panos; kammerhofer, Jörg & Arajärvi, Noora (Ed.), The Theory, Practice, and Interpretation of Customary International Law. Cambridge University Press. ISSN 9781009025416. p. 105–136. doi: https%3A/doi.org/10.1017/9781009025416.007. Full text in Research Archive
 • Føllesdal, Andreas (2022). Current contributions of the natural law tradition to international law. In Dunoff, Jeffrey L. & Pollack, Mark A (Ed.), International Legal Theory: Foundations and Frontiers. Cambridge University Press. ISSN 9781108551878. Full text in Research Archive
 • Føllesdal, Andreas & Hessler, Kristen (2021). Gender imbalance on the international bench: is normative legitimacy at stake. Journal of Social Philosophy. ISSN 0047-2786. 52(4), p. 430–435. doi: 10.1111/josp.12453. Full text in Research Archive
 • Føllesdal, Andreas (2021). How International Courts can Help Secure Global Public Goods Worth Having: Pure Public Goods and Beyond. In Zyberi, Gentian (Eds.), Protecting Community Interests through International Law. Intersentia. ISSN 9781839701122. p. 31–59. Full text in Research Archive
 • Follesdal, Andreas (2021). In defense of deference: International human rights as standards of review. Journal of Social Philosophy. ISSN 0047-2786. doi: 10.1111/josp.12449. Full text in Research Archive
 • Føllesdal, Andreas (2021). How many women judges are enough on international courts? Journal of Social Philosophy. ISSN 0047-2786. p. 1–23. doi: 10.1111/josp.12399. Full text in Research Archive
 • Føllesdal, Andreas (2021). A just yet unequal European Union: a defense of moderate economic inequality. Review of social economy. ISSN 0034-6764. doi: 10.1080/00346764.2021.1967433. Full text in Research Archive
 • Føllesdal, Andreas (2021). Stability and trust in federations with ethnic territories and a secession clause - Challenges and opportunities for Ethiopia. International Journal on Minority and Group Rights. ISSN 1385-4879. 28(5), p. 927–943. doi: 10.1163/15718115-bja10031.
 • Føllesdal, Andreas (2021). International human rights courts and the (international) rule of law: Part of the solution, part of the problem, or both? Global Constitutionalism. ISSN 2045-3817. 10(1), p. 118–138. doi: 10.1017/S2045381719000364. Full text in Research Archive
 • Føllesdal, Andreas (2020). Religion and the State: the ‘Lautsi’ Case of the European Court of Human Rights About Crucifixes in Italian Class Rooms. In Ehlers, Dirk & Glaser, Henning (Ed.), State and Religion: Between Conflict and Cooperation. Nomos. ISSN 978-3-8487-8000-6. p. 315–330. doi: https%3A/doi.org/10.5771/9783748923923-315.
 • Føllesdal, Andreas (2020). Add international courts to The Idea of Human Rights and stir … on Beitz’ The Idea of Human Rights after 10 years. Critical Review of International Social and Political Philosophy (CRISPP). ISSN 1369-8230. doi: 10.1080/13698230.2020.1859223. Full text in Research Archive
 • Ulfstein, Geir; Ruud, Morten & Føllesdal, Andreas (2020). The European Convention on Human Rights and other parts of international law. International Journal of Human Rights. ISSN 1364-2987. 24(7), p. 913–916. doi: 10.1080/13642987.2020.1810477.
 • Føllesdal, Andreas (2020). Survey Article: The Legitimacy of International Courts. Journal of Political Philosophy. ISSN 0963-8016. 0(0), p. 1–24. doi: 10.1111/jopp.12213. Full text in Research Archive
 • Føllesdal, Andreas (2019). Legitimacy Criticisms of International Courts: Not only Fuzzy Rhetoric? In Sadurski, Wojciech; Sevel, Michael & Walton, Kevin (Ed.), Legitimacy. The State and Beyond. Oxford University Press. ISSN 9780198825265. p. 223–237. doi: 10.1093/oso/9780198825265.003.0012.
 • Føllesdal, Andreas (2019). A Better Signpost, Not a Better Walking Stick: How to Evaluate the European Consensus Doctrine. In Tzevelekos, Vassilis P. & Kapotas, Panos (Ed.), Building Consensus on European Consensus. Judicial Interpretation of Human Rights in Europe and Beyond. Cambridge University Press. ISSN 9781108564779. p. 189–209. doi: https%3A/doi.org/10.1017/9781108564779.010.

View all works in Cristin

 • Føllesdal, Andreas (2022). International rule of law – thick or thin?
 • Føllesdal, Andreas (2022). Federalism.
 • Føllesdal, Andreas (2022). Om pensjonsfondet/Etikkrådet.
 • Føllesdal, Andreas (2022). Beyond Geography and Gender: Representation at the International Bench for Adjudication and Law-Making.
 • Føllesdal, Andreas (2022). How much diversity is enough on international courts?
 • Føllesdal, Andreas (2022). Global Public Goods and ICs.
 • Føllesdal, Andreas (2022). Legitimacy/book workshop on Arthur Applbaum.
 • Føllesdal, Andreas (2022). Federalism.
 • Føllesdal, Andreas (2022). International rule of law as A global public good?
 • Føllesdal, Andreas (2022). The empirical turn and Quine .
 • Føllesdal, Andreas (2022). The ECtHR responding to populism.
 • Føllesdal, Andreas (2022). The ECtHR and deference – lessons for Indonesia? .
 • Føllesdal, Andreas (2022). Hvis flerfaglig forskning er løsningen, hva er problemet? .
 • Føllesdal, Andreas (2022). Applying to the ERC.
 • Føllesdal, Andreas (2022). The Empirical Turn in international legal studies .
 • Føllesdal, Andreas (2022). On the international financial architecture as a global public good.
 • Føllesdal, Andreas (2022). The Empirical Turn.
 • Føllesdal, Andreas (2022). The Empirical Turn.
 • Føllesdal, Andreas (2022). About midterm evaluations.
 • Føllesdal, Andreas (2022). On international courts and public goods - Groningen.
 • Føllesdal, Andreas (2022). Subsidiarity - manuscript presentation at Conference on subsidiarity, Leiden/Zoom .
 • Føllesdal, Andreas & Janmyr, Maja (2022). Dagens flyktningsituasjon: Hva kan vi lære av Nansen? Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Janmyr, Maja & Føllesdal, Andreas (2022). Om Nansenpasset og flyktningsituasjonen i Europa – da og nå.
 • Føllesdal, Andreas (2022). Why refugees have special claims to integration – links to equality of opportunity.
 • Janmyr, Maja & Føllesdal, Andreas (2022). Nansenforelesningen 2022: Om Nansenpasset og flyktningsituasjonen i Europa – da og nå.
 • Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2022). Grunnforskning kan ikke settes på vent. Aftenposten.
 • Ulfstein, Geir & Føllesdal, Andreas (2022). Russland er ute – hva så? . Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Føllesdal, Andreas (2022). Humaniora som risikosport. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2021). PluriCourts Lunch Seminar: Independence and Accountability.
 • Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir & Kanestrøm, Jorunn (2021). Hvilken relevans har internasjonale domstoler for deg og meg - og for demokratiet vårt? [Radio]. Universitetsplassen.
 • Ulfstein, Geir; Føllesdal, Andreas & Toft, Martin (2021). Vinnarane av UiOs forskingspris 2021: –Legitimiteten til dei internasjonale domstolane er ikkje blitt mindre viktig. [Newspaper]. Uniform.
 • Føllesdal, Andreas; Lindberg, Maren Falch; Neupane, Sudan; Østbakken, Kjersti Misje; Harstad, Stine & Shah, Feroz Mehmood [Show all 9 contributors for this article] (2021). Fulbrightprogrammet fyller 75 år. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Føllesdal, Andreas (2021). Også dyr har krav på rettferdighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 26–27.
 • Føllesdal, Andreas (2021). Om Forskningsrådets skrøpelige søknadsregime: Symptomer, diagnoser og resepter. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Føllesdal, Andreas (2020). Global Public Goods – what role for international courts?
 • Føllesdal, Andreas (2020). Polar Public Goods and beyond: How legitimate international courts can help secure Global Public Goods worth having.
 • Føllesdal, Andreas (2020). Når lovbrot er politisk nødbrems. [Newspaper]. Nationen.
 • Føllesdal, Andreas (2020). Nå har Motvind flere medlemmer enn Frp og SV. [Internet]. E24.
 • Ulfstein, Geir & Føllesdal, Andreas (2020). Foreword. In Pérez León Acevedo, Juan Pablo & Nicholson, Joanna (Ed.), Defendants and Victims in International Criminal Justice Ensuring and Balancing Their Rights. Routledge. ISSN 9780367253950.
 • Føllesdal, Andreas (2020). Støtter anbefalinger om Sentre for fremragende forskning (SFF). Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Føllesdal, Andreas (2020). Om Stølens kommentar om Eiendomsavdelingen. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Føllesdal, Andreas (2020). Lokalbefolkninga stoppa ferje for å hindre vindkraftutbyggarar. [Internet]. NRK.
 • Føllesdal, Andreas (2020). En seier for Eiendomsavdelingen - og kanskje for UiO? . Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Føllesdal, Andreas (2020). Ingen ERC-milliarder til Norge: Før vi stiller diagnoser og lager resepter. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Føllesdal, Andreas (2020). Uviten om åpent landskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Challenges to legitimacy and the role of European courts”.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Rettsvitenskap og filosofi.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Gender inequity on the international bench.
 • Føllesdal, Andreas (2019). “the idea of human rights” @ 10 – on Beitz.
 • Føllesdal, Andreas (2019). International law and the natural law tradition.
 • Føllesdal, Andreas (2019). On applying for ERC grants.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Workshop on ERC application writing - startup.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Customary international law and consent.
 • Føllesdal, Andreas (2019). The Comparative Advantage of International Courts to Manage Global Public Goods: Tasks, Mechanisms, Alternatives, Scope Conditions.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Workshop on ERC Application writing.
 • Føllesdal, Andreas (2019). “Add international courts and stir… Reconstructing Human Rights Practices: Risks, Roles and Repercussions” On Beitz’ The Idea of Human Rights .
 • Føllesdal, Andreas (2019). Current contributions of the natural law tradition to international law.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Organized Panel on the Legitimacy of International Courts.
 • Føllesdal, Andreas (2019). A just yet inegalitarian European Union? A liberal contractualist defense of moderate inequality .
 • Føllesdal, Andreas (2019). On the ASEAN Declaration on Human Rights.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Forholdet mellom EMD og nasjonale domstoler.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Better Cairns, not better Crutches: how to improve the consensus “doctrine” for Europe - and beyond.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Regional human rights systems: Protectors of human rights, or of national and regional identities – or both? .
 • Føllesdal, Andreas (2019). Majoritarian Populism versus Human Rights Protection – how might International Courts Respond?
 • Føllesdal, Andreas (2019). Machiavellian Misgivings about International Judges: Create and Counsel, but always Curb.
 • Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2019). Hva kan barnevernet lære av dommen i menneskerettighetsdomstolen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Føllesdal, Andreas & Næss, Petter (2019). En konstruktiv USA-kritiker og programmet han skapte. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Føllesdal, Andreas (2019). uio.no- bare så enhetlig som nødvendig og for øvrig mangfold. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Føllesdal, Andreas (2018). Introduction: The European Research Council @ 10—What has it done to us? European Political Science. ISSN 1680-4333. p. 1–3. doi: 10.1057/s41304-018-0163-x.
 • Føllesdal, Andreas (2018). Are concepts of legitimacy for international courts related, and how?
 • Føllesdal, Andreas (2018). Improving the European Consensus Doctrine: A Better Signpost, Not a Better Walking Stick.
 • Føllesdal, Andreas (2018). Subsidiarity as a general principle of international law?
 • Føllesdal, Andreas (2018). Better signposts or better walking sticks? How to improve the “Emerging European Consensus” doctrine of the European Court of Human Rights – and Why?
 • Føllesdal, Andreas (2018). Human rights in ‘other’ international courts – some issues of legitimacy.
 • Føllesdal, Andreas (2018). On PluriCourts’ Research plan.
 • Føllesdal, Andreas (2018). Protecting and Promoting Universal, European or Western European Human Rights?
 • Skeie, Victoria; Ulfstein, Geir & Føllesdal, Andreas (2019). Does the European Court of Human Rights' margin of appreciation threaten the rule of law? University of Oslo.

View all works in Cristin

Published Dec. 13, 2013 11:03 AM - Last modified Nov. 7, 2019 8:33 AM