Advokatmekling

Kostnadene knyttet til gjennomføring av ordinær tvisteløsning har gjennom lengre tid vært et tema som har bekymret både myndighetene og næringslivet, og ressursene som skal til synes bare å øke. Oppmerksomheten rundt alternativer til ordinær tvisteløsning har derfor blitt større de senere årene.

Domstolenes tilbud om rettsmekling har man hatt i lang tid, men også andre - institusjonaliserte eller ikke institusjonaliserte - muligheter finnes.

Et relativt nytt initiativ er tatt av Advokatforeningen og Juristenes Utdanningssenter som i fjor startet opp et nytt og utvidet kurstilbud i advokatmekling, med tilknyttet sertifisering. Mekling i regi av advokater er ikke nytt, men initiativet og det økende behovet for alternativ tvisteløsning aktualiserer spørsmålet om hvilken rolle advokatmekling bør og kan spille i fremtiden. For en del advokater kan dette også være et nytt marked.

  • Hvilken rolle bør advokatmekling spille i fremtiden, og
  • hva er de eventuelle fordelene med advokatene som meklere fremfor alternativene?

Paneldebatt

Debatten blir innledet med korte forberedte innlegg fra et panel med følgende deltakere:

  • Førsteamanuensis Herman Bruserud, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
  • Advokat Randi Bull, Bull & Co Advokatfirma AS
  • Advokat Geir Frøholm, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
  • Advokat Ola Nisja, Wikborg Rein Advokatfirma
  • Dommer Edvard Os, Oslo tingrett

Ordstyrer for paneldebatten er professor Sverre Blandhol, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo


Påmelding er påkrevet grunnet servering.

Velkommen!

Publisert 5. jan. 2017 13:15 - Sist endret 6. sep. 2017 11:16