Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 4. mars 2020 12:3017:00, Gamle Festsal

I samarbeid med Juristenes Utdanningssenter og Meklingssenteret arrangerer Institutt for offentlig rett Meklingskonferansen 2020.

Tid og sted: 4. juni 2018 15:0017:00, Professorboligen, Universitetshagen

I hvilken grad bistår voldgiftsdommere  - uformelt eller formelt - i forliksdrøftelser i voldgiftssaker, og i hvilken grad bør de gjøre det? Forum for tvisteløsning inviterer til debatt om voldgiftsdommerens rolle som forliksmekler.

Tid og sted: 19. sep. 2017 15:0018:00, Professorboligen, Universitetshagen

Kostnadene knyttet til gjennomføring av ordinær tvisteløsning har gjennom lengre tid vært et tema som har bekymret både myndighetene og næringslivet, og ressursene som skal til synes bare å øke. Oppmerksomheten rundt alternativer til ordinær tvisteløsning har derfor blitt større de senere årene.

Tid og sted: 20. okt. 2016 15:0018:00, Professorboligen, Universitetshagen

Tvisteloven er i ferd med å bli evaluert. Justisdepartementet har fått utarbeidet en rapport, "Evaluering av tvisteloven" (2013), og skal følge opp den med et høringsnotat som omtaler aktuelle endringer. Hvor langt oppfyller tvisteloven målene med loven? Forum for tvisteløsning inviterer til debatt om erfaringene med tvisteloven og behovet for endringer i loven.

Tid og sted: 26. mai 2016 15:0018:00, Professorboligen, Universitetshagen

Løser det offentlige tvister på riktig måte? Mekler stat og kommune i tvist med borgeren? Forum for tvisteløsning inviterer til debatt.

Tid og sted: 24. nov. 2015 15:0018:00, Profesorboligen

Hvor godt fungerer tvisteloven ved forberedelse og gjennomføring av komplekse forretningsjuridiske saker? Høyesterettsdommer Ingvald Falch og advokat Amund Bjøranger Tørum har tatt til orde for å tilpasse tvisteloven for «storkravprosess». Forum for tvisteløsning inviterer til debatt.

OBS - endret sted. Debatten vil foregå i Professorboligen i bakhagen.