Voldgiftsdommeren som forliksmekler

I hvilken grad bistår voldgiftsdommere  - uformelt eller formelt - i forliksdrøftelser i voldgiftssaker, og i hvilken grad bør de gjøre det? Forum for tvisteløsning inviterer til debatt om voldgiftsdommerens rolle som forliksmekler.

I panelet sitter:

 • Advokat Harald S. Kobbe, Kluge Advokatfirma
 • Advokat Stephen Knudtzon, Advokatfirmaet Thommessen
 • Advokat Jan-Fredrik Wilhelmsen, Advokatfirmaet Wilhelmsen
 • Lagdommer Peter L. Bernhardt, Borgarting lagmannsrett
 • Advokat Christian Fredrik Michelet, Advokatfirmaet Michelet & Co

Ordstyrer for paneldebatten er professor Sverre Blandhol, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Nærmere om temaet

The College of Commercial Arbitrators (CCA), the International Mediation Institute og Straus Institute for Dispute Resolution har nedsatt en internasjonal arbeidsgruppe, der professor Sverre Blandhol er medlem. Gruppen arbeider med ulike blandingsformer av mekling og voldgift, og et av spørsmålene som utredes er voldgiftsdommeres rolle i forliksdrøftelsser.

Det kan være tale om teknikker som:

 • reise spørsmål om forlik eller mekling under planmøtet
 • avklare og isolere enkeltelementer av saken som egner seg for separat behandling med tanke på raskere og enklere løsning
 • tilby foreløpige uttalelser, diskusjon av løsningsmuligheter, bruk av separate møter, peke på eller foreslå løsninger
 • håndtering av bevisfremleggelsen med tanke på forliksmuligheter (timing, omfang, etc)
 • bruk av teknikker for saksomkostninger og forlikstilbud for å fremme forlik, f. eks. foreløpige saksomkostningsavgjørelser, utveksling av forlik som forseglede bud, etc.
 • sammensetningen av voldgiftsretten for å fremme forlik, derunder antall voldgiftsdommere, deres kompetanseområder, kulturell sensitivitet, holdninger til endrede praksiser (f. eks. mekling), etc.

Dette er debatter og fagutvikling som pågår internasjonalt og i mange land. Hvor står praksis og debatt i Norge? Vi inviterer ledende praktikere og fagpersoner til debatt om voldgiftsdommeres rolle som forliksmeklere.


Etter debatten serveres det tapas og forfriskninger.

Påmelding er påkrevet grunnet servering.

Velkommen!

Publisert 1. mars 2018 17:24 - Sist endret 28. mai 2018 15:40