Ungt nordisk politiforskningsnettverk

Ungt nordisk politiforskningsnettverk er et forskningsnettverk for unge, det vil si uetablerte, forskere innenfor politi- og kriminalitetskontrollfeltet. Formålet med nettverket er å etablere en fysisk og materiell møteplass for å utveksle forskningsideer, og lansere og utvikle forskningssamarbeid. Nettverket er nordisk både i den forstand at det involverer forskere fra de nordiske land, men inkluderer også forskere som er interesserte i politiforskning med et nordisk tilsnitt. Av den grunn er nettverkets hovedspråk engelsk.

Finn mer informasjon om nettverket på våre engelske nettsider.

Publisert 8. apr. 2015 15:05