Nordisk sosialrettslig nettverk

Nordisk sosialrettslig nettverk er et nettverk av sosialrettsforskere fra universiteter i Norden med formål om å utvikle og diskutere det nordiske sosialrettslige feltet.

Nordisk sosialrettslig nettverk består i dag av omkring 50 sosialrettsforskere fra universiteter i Norden.

Formålet med Nordisk sosialrettslig nettverk er å:

  • Utvikle og diskutere det nordiske sosialrettslige feltet
  • Diskutere egen sosialrettslig forskning
  • Samarbeide om sosialrettslige ideer, tekster og konferansebidrag
  • Diskutere grunnleggende sosialrettslige problemer
  • Fremme et faglig reflektert og godt sosialt nordisk sosialrettsfellesskap
  • Utvikle og støtte sosialrettsforskere i midlertidige stillinger

Vi ser sosialretten i bred forstand, hvor relevant omdreiningspunkt er spørsmål knyttet til den enkeltes rett til og muligheter for å leve sitt liv på vilkår som svarer til hva som er rimelig og akseptabelt i de nordiske velferdssamfunn. Det kan være både offentlig- og privatrettslige spørsmål, for eksempel innenfor emner i sosial- omsorgs- og helsesektoren, menneskerettigheter, barnerett og grunnleggende vitenskapsteoretiske og metodologiske/metodiske spørsmål.

Nettverket ble etablert under nedstengningen i pandemien 2020. Medlemmene har jevnlig møttes for å diskutere ulike sosialrettslige problemer. Nettverket utvikles basert på tillit, samarbeid og at man jevnlig bidrar til fellesskapet faglig og sosialt.

Ansvarlige for organisering av nettverket

Dersom du arbeider med sosialrett og ønsker å delta kan du melde deg på vår e-postliste under.

Meld deg på e-postlisten her

Arrangemeneter

 

Relevant forskning

Se liste over ny relevant forskning her.

Nyttige lenker for deg med interesse for sosialrett

Aktuelle publikasjoner

Aktuelle forskningsgrupper og prosjekter

 

Publisert 22. okt. 2021 14:55 - Sist endret 22. des. 2021 11:12