Forvaltningsrettens historie - Schweigaards og Aschehougs forelesninger i administrative ret

Formålet med dette prosjektet er å transkribere og utgi Schweigaards og Aschehougs forelesninger i administrativ rett.

Schweigaards og Aschehougs forelesninger i administrativ ret er sentrale kilder til rettsvitenskapens analyse og presentasjon av de forvaltningsrettslige reglene i Norge på 1800-tallet. Det foreligger innbundne og håndskrevne notater fra forelesningene, men de har hittil ikke vært offentlige tilgjengelige som trykket tekst.

På den bakgrunn er målet med dette prosjektet å transkribere og utgi notatene fra disse forelesningene. Dette vil åpne opp noen av de mest sentrale kildene til rettsvitenskapens behandling av de forvaltningsrettslige reglene i Norge på 1800-tallet. Det gir innblikk ikke bare i den norske forvaltningens oppgaver og organer på 1800-tallet, men også denne tidens  krav og forventningene til offentlige myndigheter.

Publisert 7. mars 2016 10:26 - Sist endret 1. sep. 2016 10:20