Transboundary Chains for Carbon Capture and Storage

Allocation under the Climate Regime between the States Parties of Emissions due to Leakage.

Hans Chr. Bugge har skrevet en artikkel med følgende tittel "Transboundary Chains for Carbon Capture and Storage: Allocation under the Climate Regime between the States Parties of Emissions due to Leakage".

Artikkelen er å finne i boken til Ian Havercroft, Richard Macrory and Richard B. Stewart (eds.): "Carbon Capture and Storage. Emerging Legal and Regulatory Issues".

Boken er utgitt på Hart Publishing, Oxford, 2011, og artikkelen til Hans Christian Bugge finnes på sidene 123-134. Les omtalen av boken her.

Emneord: climate, environmental law, carbons, emissions
Publisert 13. okt. 2011 13:14 - Sist endret 13. okt. 2011 13:16