Publikasjoner

Publisert 19. jan. 2012 17:11

Christina Voigt har skrevet artikkelen "Kyoto Compliance in Transition Countries", i boken til J. Brunnée, M. Doelle and L. Rajamani (eds.) ‘A Compliance System for the Post-2012 Climate Change Regime’ (Cambridge: Cambridge University Press, 2011) 339-366.

Publisert 13. okt. 2011 13:14

Allocation under the Climate Regime between the States Parties of Emissions due to Leakage.

Hans Chr. Bugge har skrevet en artikkel med følgende tittel "Transboundary Chains for Carbon Capture and Storage: Allocation under the Climate Regime between the States Parties of Emissions due to Leakage".

Publisert 5. okt. 2009 15:29

Denne boken er skrevet som lærebok i miljørett for masterstudiet i rettsvitenskap (juss) med et forvaltningsrettslig perspektiv. Den skal gi forståelse av de grunnleggende rettsspørsmålene i miljøvernarbeidet og kunnskap om internasjonal miljørett, viktige prinsipper og de særlige krav til saksbehandlingen i miljøsaker. I egne kapitler behandles hovedtrekkene i plan- og bygningsloven, områdevern etter naturmangfoldloven og kontroll med forurensning på grunnlag av forurensningsloven.

Publisert 24. feb. 2009 12:42

Sustainable development has become a central objective in national and international policy of development and the environment. Increasingly it also marks international and national law. In this book scholars in environmental law treat legal theories on sustainable development and how it may be operationalized, and topics related to its development in international law, European law, international trade and investment law, and within the climate regime.