Sivilprosess

I sivilprosessen behandles reglene om fremgangsmåten i alle rettssaker bortsett fra de om straff. Hvordan rettssakene skal behandles, reguleres av tvisteloven fra 2005.

Presentasjon av området

Det er en egen faggruppe for prosessfagene på Institutt for offentlig rett.

Avsluttede prosjekter

Publisert 23. nov. 2012 10:33 - Sist endret 28. apr. 2016 11:04