Maria Astrup Hjort

Bilde av Maria Astrup  Hjort
English version of this page
Telefon +47 22859472
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Maria Astrup Hjort ble cand.jur. våren 2006. Hun var vit.ass. ved Institutt for offentlig rett, 2005-2006, der hun skrev avhandlingen ”Muntlighetsprinsippet i sivilprosessen – fra klubbeslag til tastetrykk”. I 2007 ble hun stipendiat ved samme institutt. I 2015 disputerte Hjort med doktoravhandlingen "Tilgang til bevis i sivile saker. Særlig om digitale bevis". Hun har senere vært postdoktor og førsteamanuensis, og fikk deretter opprykk til professor med virkning fra 15. september 2019.

Forskningsfelt

Hjorts arbeider knytter seg dels til prosessrett og dels til rettshistorie.


Hjort er tilknyttet forskergruppen for tvisteløsning og forskergruppen Rett, samfunn og historisk endring.

Emneord: Rettshistorie, Sivilprosess, Straffeprosess, Etikk
Publisert 14. mars 2008 11:06 - Sist endret 25. sep. 2020 15:34