Om Stortingets rett til innsyn i forbindelse med NAV-skandalen

I forbindelse med høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 9. og 10. januar ble det diskutert i hvilken grad Stortinget kan kreve innsyn i dokumenter tilknyttet saken.

  • 9. januar: professorene Ingunn Ikdahl og Christoffer Conrad Eriksen blir intervjuet av Aftenposten om betydningen av at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité får full innsikt i dokumentene, dersom man skal sikre den demokratiske garantien som ligger i at Stortinget utøver effektiv kontroll med regjeringen. 
  • 9. januar: kronikk av professorene Christoffer Conrad Eriksen og Ingunn Ikdahl om Stortingets innsynsrett i NAV-saken
  • 10. januar: oppfølgende kommentar av professorene Christoffer Conrad Eriksen og Ingunn Ikdahl om Stortingets innsynsrett i NAV-saken
Publisert 13. jan. 2020 15:35 - Sist endret 13. jan. 2020 15:35