Trygderett

Emnet for Trygderetten er rettsregler om økonomisk kompensasjon ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

Presentasjon av området

Folketrygden gir rettigheter i situasjoner som arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

Dette rettsområdet er av stor betydning på flere nivåer:

For staten utgjør dette omkring 1/3 av statsbudsjettet, og for enkeltpersoner kan disse rettighetene være det avgjørende sikkerhetsnettet i sårbare situasjoner.

Norsk lovverk på trygderettens område er detaljert og justeres stadig. Samtidig påvirkes det av andre regelsett, som Grunnloven, internasjonale menneskerettigheter, diskrimineringsvern og EØS-rett.

Det har dermed tette bånd til fagområder som : diskriminerings- og likestillingsrett, EØS-rett, menneskerettigheter.

Studieprogrammer og emner

  

JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett (30 studiepoeng, obligatorisk)

JUR1960  - Trygderett (BA) (10 studiepoeng)

JUS5960  - Trygderett (MA) (10 studiepoeng)

Samarbeid

 WELMA: Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked, Københavns Universitet

Emneord: Trygderett, Diskriminerings- og likestillingsrett, EØS-rett, Menneskerettigheter
Publisert 1. nov. 2019 12:36 - Sist endret 5. nov. 2019 11:51