Aktuelle saker

Publisert 7. nov. 2019 13:07

Hvilken vekt skal man legge på Trygderettens praksis?  Argumenter fra en empirisk studie av rettsutvikling i trygderettsforvaltningen.

Publisert 2. nov. 2019 08:18

Kontantstøtte, sykepenger, barnetrygd og foreldrepenger – Norge sleper føttene hver gang. Forholdet mellom norsk trygderett og EØS-retten må gjennomgås grundig, skriver professor Ingunn Ikdahl.

Les hele artikkelen her