Aktuelle saker

Publisert 13. jan. 2020 15:35

I forbindelse med høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 9. og 10. januar ble det diskutert i hvilken grad Stortinget kan kreve innsyn i dokumenter tilknyttet saken.

Publisert 13. jan. 2020 15:19

I november 2019 ble professor Ingunn Ikdahl, sammen med professor Christian Franklin (UiB), førsteamanuensis Martin Hennig (UiT), og stipendiat Johan Vorland Wibye (sekretær, UiO), bedt av Arbeids- og velferdsdirektoratet om å utarbeide en rapport om hvilke EØS-rettslige forpliktelser etaten har i forbindelse med forvaltningen av sine ytelser og tjenester. Rapporten skal bidra inn i Nav sin pågående gjennomgang av etatens praksis og retningslinjer for EØS-rettslige forpliktelser på Navs områder.

Rapporten ble levert 11. desember 2019, og er tilgjengelig her.

 

Publisert 25. nov. 2019 11:08

Hvilken betydning har Tolley-saken for den norske trygdeskandalen?

Publisert 7. nov. 2019 13:07

Hvilken vekt skal man legge på Trygderettens praksis?  Argumenter fra en empirisk studie av rettsutvikling i trygderettsforvaltningen.

Publisert 4. nov. 2019 13:42

Forskningsmiljøet i trygderett har laget en samleside med aktuelle intervjuer og annen informasjon om NAVs feilaktige praksis høsten 2019

Publisert 4. nov. 2019 13:19

Ingunn Ikdahl holdt 31.oktober en forelesning for studentene på JUS2211  viet til den pågående saken om eksport av trygdeytelser.

Opptak av forelesningen er nå lagt ut for alle interesserte.

 

Publisert 2. nov. 2019 08:18

Kontantstøtte, sykepenger, barnetrygd og foreldrepenger – Norge sleper føttene hver gang. Forholdet mellom norsk trygderett og EØS-retten må gjennomgås grundig, skriver professor Ingunn Ikdahl.

Les hele artikkelen her

Publisert 1. nov. 2019 13:32

"Hvordan fungerer EØS med tanke på trygd og pensjon, når man beveger seg utenfor landegrensene? "