Aktuelle saker

Publisert 25. nov. 2019 11:08

Hvilken betydning har Trolley-saken for den norske trygdeskandalen?

Publisert 7. nov. 2019 13:07

Hvilken vekt skal man legge på Trygderettens praksis?  Argumenter fra en empirisk studie av rettsutvikling i trygderettsforvaltningen.

Publisert 4. nov. 2019 13:42

Forskningsmiljøet i trygderett har laget en samleside med aktuelle intervjuer og annen informasjon om NAVs feilaktige praksis høsten 2019

Publisert 4. nov. 2019 13:19

Ingunn Ikdahl holdt 31.oktober en forelesning for studentene på JUS2211  viet til den pågående saken om eksport av trygdeytelser.

Opptak av forelesningen er nå lagt ut for alle interesserte.

 

Publisert 2. nov. 2019 08:18

Kontantstøtte, sykepenger, barnetrygd og foreldrepenger – Norge sleper føttene hver gang. Forholdet mellom norsk trygderett og EØS-retten må gjennomgås grundig, skriver professor Ingunn Ikdahl.

Les hele artikkelen her

Publisert 1. nov. 2019 13:32

"Hvordan fungerer EØS med tanke på trygd og pensjon, når man beveger seg utenfor landegrensene? "