Rapport om Arbeids- og velferdsetatens EØS-rettslige forpliktelser

I november 2019 ble professor Ingunn Ikdahl, sammen med professor Christian Franklin (UiB), førsteamanuensis Martin Hennig (UiT), og stipendiat Johan Vorland Wibye (sekretær, UiO), bedt av Arbeids- og velferdsdirektoratet om å utarbeide en rapport om hvilke EØS-rettslige forpliktelser etaten har i forbindelse med forvaltningen av sine ytelser og tjenester. Rapporten skal bidra inn i Nav sin pågående gjennomgang av etatens praksis og retningslinjer for EØS-rettslige forpliktelser på Navs områder.

Rapporten ble levert 11. desember 2019, og er tilgjengelig her.

 

Publisert 13. jan. 2020 15:19 - Sist endret 13. jan. 2020 15:47