Rettskildebruk i trygderett

Hvilken vekt skal man legge på Trygderettens praksis?  Argumenter fra en empirisk studie av rettsutvikling i trygderettsforvaltningen.

Professor Ingunn Ikdahl har skrevet et kapittel som studerer Trygderettens og Navs rettskildebruk. På bakgrunn av de "rettskildesløyfene" som kan konstateres, argumenteres det for en mer kritisk tilnærming til bruken av forvaltningspraksis som rettskilde.

Med tillatelse fra Gyldendal kan kapittelet leses i fulltekst her:

"Hvilken vekt skal man legge på Trygderettens praksis?"

 

Boken finnes her 

Publisert 7. nov. 2019 13:07 - Sist endret 7. nov. 2019 13:07