Betydningen av EU-domstolens dom i Tolley-saken

Hvilken betydning har Tolley-saken for den norske trygdeskandalen?

Linda Tolley fikk innvilget økonomisk stønad fra britiske myndigheter i 2002, men ble fratatt stønaden i 2007 fordi hun flyttet til Spania.

I en foreleggelsessak (C‑430/15, dom 1. februar 2017) fastslo EU-domstolen at dette var i strid med EUs regler om trygdekoordinering.

I november 2019 ble det kjent at Norge intervenerte i rettssaken.

Hvilken betydning har dette for den norske trygdeskandalen?

  • 24. desember: professorene Ingunn Ikdahl og Christoffer Conrad Eriksen oppsummerer i en kronikk i Aftenposten hvilke lærdommer man kan trekke fra Hauglies kommenterer om Tolley-saken, og peker på hva som fortsatt er uklart. 

  • 19. november: Professorene Ingunn Ikdahl, Christoffer Conrad Eriksen og Terje Bakkedal forklarer hvorfor den norske intervensjonen i Tolley-saken er viktig i en kronikk i Aftenposten 
  • 21. november: kommentar fra professorene Ingunn Ikdahl og Christoffer Conrad Eriksen på rett 24.no 
  • 4. desember: professorene Ingunn Ikdahl og Christoffer Conrad Eriksen kommenterer Arbeids- og sosialministerens svar om saken i en kronikk i Aftenposten 

 

 

 

Emneord: Trygderett
Publisert 25. nov. 2019 11:08 - Sist endret 13. jan. 2020 15:25