Rettslige reguleringer av persontilpasset medisin

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo ønsker velkommen til en nordisk konferanse der fokuset rettes mot innføringen av persontilpasset medisin i helsetjenesten. Målgruppen for konferansen er primært jurister med interesse for regulatoriske spørsmål knyttet til moderne medisin.

Illustrasjon: kretskort med medisinsk tegn

Illustrasjon: Colourbox.com

Program

Programmet er foreløpig og oppdateres fortløpende.  

Konferansen inngår som en del av programmet når Nordic Alliance for Clinical Genomics (NACG) samles i Veritas-senteret på Høvik 18. - 22. november 2019. 

Mandag 18. november

09:00: Buss fra Universitetsplassen til Veritas-senteret

10:00 – 10:15     Velkommen

Informasjon om Nordic Alliance for Clinical Genomics (NACG) og etablering av Nordic Per Med Law.

Ved professor Dag Undlien, Institutt for klinisk medisin, UiO.


Første bolk: Utfordringer: reguleringer av genetisk kartlegging

10:15 – 10:35    Hva er behovene i dag og fremover. Utfordringer med lovregulering

10:35 – 12:15   Strategier nasjonalt og i EU: persontilpasset medisin

ved representanter for ledelsen i nordiske lands helsemyndigheter

12:15-13:00    Lunsj


Andre bolk: Hvordan implementere persontilpasset medisin i helsehjelpen?

13:00 – 16:00  Hvordan oppfylle retten til nødvendig og forsvarlig helsehjelp med persontilpasset medisin? 

Rettigheter når helsehjelp er kunnskapsbasert og klinisk utprøvning

Særskilte utfordringer vedrørende barn

Hvordan innhente, lagre og dele genetiske data?

Kan det stilles vilkår om avgivelse av genetiske data ved tilbud om persontilpasset medisin

Ny genombank i Danmark - Decode på Island. Utfordringer med å etablere database, og nytte av genetiske variantdatabanker    

16:00-16:15    Kaffe og frukt

16:15 – 18:30   Hvordan innføre nye metoder. Dialog og debatt med dagens innledere og aktuelle personer fra helsemyndighetene

Behov for en nordisk modell?

Forholdet mellom offentlig helsetjeneste og kommersielle aktører: skal forhandlinger om pris inngå i vurderinger av hvilke metoder befolkningen skal tilbys?

18:45: Buss fra Veritas-senteret til Bristol hotell, Oslo

19:30: Aperitif

20:00: Konferansemiddag på Bristol hotell, Oslo (krever egen påmelding)


Tirsdag 19. november

08:15 (presis): Avgang - buss fra Universitetsplassen til Veritas-senteret på Høvik

Tredje bolk: Pasientens rett til informasjon, medvirkning og samtykke

09:00 – 11:00  Endringer i pasientforløpet og hvem som inkluderes. Skal helsetjenesten føre kontroll med usikre diagnoser og ny kunnskap?

Oppsøkende genetisk virksomhet:

Plikt og rett til rekategorisering og rekontakt med pasienter. Plikt til kontakt med slektninger.  

11:00 – 11:45 Behovet for nye samtykkeordninger

11.45- 12.00  Avsluttende kommentarer

Busstransport tilbake til Oslo (Universitetsplassen) 

 

Publisert 24. juni 2019 14:59 - Sist endret 11. sep. 2019 07:33