Rettslige reguleringer av persontilpasset medisin

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo ønsker velkommen til en nordisk konferanse der fokuset rettes mot innføringen av persontilpasset medisin i helsetjenesten. Målgruppen for konferansen er primært jurister med interesse for regulatoriske spørsmål knyttet til moderne medisin.

Illustrasjon: kretskort med medisinsk tegn

Illustrasjon: Colourbox.com

Program

Konferansen inngår som en del av programmet når Nordic Alliance for Clinical Genomics (NACG) samles i Veritas-senteret på Høvik 18. - 22. november 2019. 

Mandag 18. november

09:00  Buss fra Universitetsplassen til Veritas-senteret

Konferansen holdes i Bygning 3, i møterommet Big Blue

Første bolk: Utfordringer med reguleringer av persontilpasset medisin

Konferansier: Professor Inger Johanne Sand, instituttleder ved Institutt for offentlig rett, Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo

10:00 – 10:15  Velkommen

Velkommen ved Inger Johanne Sand.

Informasjon om Nordic Alliance for Clinical Genomics (NACG) og etablering av Nordic Per Med Law.

10:15 – 10:35 «Hvordan kan persontilpasset medisin forandre helsehjelpen?» ved Dag Undlien, professor og avdelingsleder ved Avdeling for Medisinsk Genetikk, Oslo Universitetssykehus

Utfordringer og visjoner i de nordiske landene

10:35 - 11:00 «Visjoner, muligheter og utfordringer i Norge» ved Nils Olav Refsdal og Sverre Engelschiøn, Helse- og omsorgsdepartementet

11:00 - 11:15 «Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten» ved Kari Steig, Helsedirektoratet

11:15-11:40 «Danmarks strategi for – og regulering af – personlig medicin» ved Lisa Bredgaard, Sundheds- og Ældreministeriet, Danmark

11:40 - 12:40 Lunsj

Bruken av helseopplysninger i helsehjelp og forskning

12:40-13:20: «Pasientens selvbestemmelse ved bruk av data etter dansk helserett» ved Helle Bødker Madsen, professor ved Juridisk Institutt, Aarhus Universitet

13:20-14:00: «Interpretation and application of GDPR with regards to the use of data in health care and health research» ved Santa Slokenberga, postdoktor ved Juridisk Institutt, Lunds Universitet

14:00-14:15 Pause


Andre bolk: Retten til nødvendig helsehjelp og implementering av nye metoder

Konferansier: Markus Moe, ansvarlig redaktør i Dagens Medisin

Retten til nødvendig helsehjelp

14:15-14:55 «Noen perspektiver på retten til forsvarlig og nødvendig helsehjelp når persontilpasset medisin er innført» ved Anne Kjersti Befring, Koordinator for Life Science og forsker v/Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

14:55-15:15: «Taushetsplikt på legemidlers enhetspriser» ved Ida Øygard Haavardsholm, jurist i Den norske legeforening

15:15- 15:30: Pause

I sommer konkluderte Statens Helsetilsyn med at et vedtak fra Fylkesmannen var ugyldig fordi det ikke ble tatt hensyn til faktiske virkninger av immunterapi i vurderingen av hva som var forsvarlig helsehjelp til en konkret pasient

15:30-15:55 «Grunnlaget for Helsetilsynets avgjørelse - hvilke dilemmaer oppstår?» Jan Fredrik Andresen, Statens Helsetilsyn

15:55-16:20 «Utfordringer ved dagens system for innføring av nye metoder» ved Kristin Svanqvist, leder for kommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt i legemiddelselskapet Amgen, tidligere enhetsleder for Metodevurdering og refusjon i Statens Legemiddelverk

16:20-16:45: «Priority setting frameworks on personalized medicine in five European countries» ved Kaisa-Maria Kimmel, University of Lapland      

16:45-17:00: Pause

17:00 – 18:30 Paneldebatt: Kommentarer til vedtaket fra Helsetilsynet. Hvilke endringer må gjøres i dagens metodevurderinger og rettslige regulering når persontilpasset medisin skal innføres? Har statens og helsetjenesten en forpliktelse til å tilby persontilpasset medisin?

Debatten starter med fem minutters innlegg fra paneldeltagere som enda ikke har fått ordet. Med Thomas Smedsrud (medisinsk direktør i Dips og tidligere prosjektleder i BigMed), Ole Alexander Opdalshei (assisterende generalsekretær i Kreftforeningen), Ola Myklebost (professor ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen), Anne-Lise Kristensen (pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus), Anne Kjersti Befring, Jan Fredrik Andresen og Kristin Svanqvist.

18:30: Mingling, tapas og vin i lokalene til Veritas for de som er påmeldt dette

Busstransport tilbake til Oslo (Universitetsplassen)


Tirsdag 19. november

08:15 (presis) Avgang - buss fra Universitetsplassen til Veritas-senteret på Høvik

Tredje bolk: samtykke, og retten til informasjon og medvirkning

Konferansier: Aslak Syse, professor emeritus ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

09:00- 09:15 «Samtykke til helsehjelp etter dagens regelverk» ved Aslak Syse

09:15- 09:50 «Recontacting participants. A recent story of the BRCA2 999del5 mutation in Iceland and how deCODE genetics was able to get information to participants» ved Tanya Zharov, deputy CEO ved DeCODE, Island

09:50- 10:20 «The right to know – and not to know?» ved Berge Solberg, professor i medisinsk etikk, NTNU

10:20-10:35 Pause

10:35- 11:00 «Pasientens krav på vern og samfunnets behov for opplysninger – hvilke interesser skal veie tyngst?» ved Bente Ohnstad, førsteamanuensis i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet

11:00- 11:45 Panel discussion: the right to know and not to know. And does explicit consent solve it all?” med Berge Solberg, Tanya Zharov og Bente Ohnstad.

11.45- 12.00 Avsluttende kommentarer

Busstransport tilbake til Oslo (Universitetsplassen) 

Publisert 24. juni 2019 14:59 - Sist endret 18. feb. 2020 13:49