Big Data i helsetjenesten (BigMed) (avsluttet)

I prosjektet skal det rettslige grunnlaget for anvendelse av Big Data i helsetjeneste utredes. Det omfatter identifisering av rettslige problemsstillinger, verdier og verdikonflikter tilknyttet datainnsamling fra ulike kilder. Behovet for eventuelle lovendringer for persontilpasset medisin vil også utredes. 

Datasenter. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Om prosjektet

Institutt for offentlig rett er en av mange partnere i det store IKT-prosjektet BigMed - A big data medical solution for precision medicine.

I BigMed, som ledes av Thomas Smedsrud ved Oslo Universitetssykehus (OUS), skal forskerne utvikle løsninger for persontilpasset medisin ved hjelp av Big Data og gensekvensering. Prosjektet vil utnytte det nyeste innen IKT-forskning både nasjonalt og internasjonalt for å integrere og analysere store mengder helsedata fra ulike datakilder, registre og databaser.

Instituttets delprosjektet skal ta for seg de juridiske forskningsspørsmålene. Innenfor det juridiske forskningsprosjektet, som koordineres av instituttet og av juristene ved OUS,  etableres det et nordisk og norsk nettverk med jurister, fra forskningsmiljøer, offentlig forvaltning, advokatvirksomheter, organisasjoner, som har arbeidsseminarer med jevne mellomrom.

Bakgrunn

Oslo Universitetssykehus er prosjekteier og leder prosjektet. Prosjektperioden er satt til 2016-2020.

Finansiering

Norges forskningsråd

Publisert 25. apr. 2017 10:25 - Sist endret 19. aug. 2021 14:12