"Vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett"

Anne Hellum har publisert artikkelen "Vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett"

Artikkelen er publisert i "Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse". Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red) Gyldendal Juridisk, 2016.

Les mer om boken "Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse"

Publisert 17. mars 2017 14:29 - Sist endret 21. mars 2017 10:57