Publikasjoner

Anniken Sørlie
Publisert Aug. 21, 2018 9:28 AM

Former PhD candidate Anniken Sørlie published an article in the Medical Law Review. The article is part of Sørlie's doctoral dissertation which was approved in May 2018.

Publisert 7. aug. 2017 10:55

Lars Arnesen har publisert artikkelen "Bør retten anerkjenne mer enn to kjønn? –Retten til egen kjønnsidentitet og diskrimineringsvern på bakgrunn av lov om endring av juridisk kjønn" i Kritisk juss 02/2017.

Publisert Mar. 21, 2017 1:58 PM

Anniken Sørlie has written this article in the book Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity, edited by Anne Hellum. Routledge, 2016.

Publisert Mar. 21, 2017 1:53 PM

Anne Hellum has written the introduction to the book Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity, edited by Anne Hellum. Routledge, 2016.

Publisert Mar. 21, 2017 10:35 AM

Anniken Sørlie has written the article in "Queering International Law Possibilities, Alliances, Complicities, Risks" edited by Dianne Otto.

Publisert 17. mars 2017 14:29

Anne Hellum har publisert artikkelen "Vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett"

Publisert 17. mars 2017 14:24

Anniken Sørlie publiserte artikkelen "Rettighetssubjekter i endring: Den fødende mannen"

Publisert Mar. 3, 2017 12:56 PM

Kirsten Sandberg has written the article in Nordic Journal of International Law, 2015.

Publisert Dec. 14, 2016 1:18 PM

How human rights principles, like the right to gender identity, freedom, integrity and equality, respond to the concerns of different groups of adults and children who experience gender harm due to the binary conception of sexuality and gender identity is the overall theme of this book.

Publisert 21. okt. 2016 17:42

Andrea Gustavsson har skrevet masteroppgaven "Fra handling til identitet Troverdighetsvurderingen i seksualitetsbaserte asylsaker".

Publisert 23. sep. 2016 14:33

Lars Arnesen har skrevet masteroppgaven "Verken mann eller kvinne i pass og identitetspapirer. En utredning av internasjonale og nasjonale krav til kjønnsmarkører i identitetspapirer".

Publisert 24. juni 2016 12:57

Anniken Sørlie publiserte artikkelen Tvungen identitet - en vurdering av norsk forvaltningspraksis' krav om irreversibel sterilisering ved endring av juridisk kjønn i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 04/2014.

Publisert 30. sep. 2015 09:28

Anders Skjellerudsveen Sondrup har skrevet masteroppgaven "Har barnet en rett til rett kjønn? - En vurdering av hvorvidt barnet har krav på pubertetsutsettende og femininiserende eller maskuliniserende hormonbehandling ved kjønnsinkongruens.