English version of this page

Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett

Prosjektet tar utgangspunkt i situasjonen til mennesker som ikke passer inn i den tradisjonelle tokjønnsmodellen. Fokuset settes på retten til rettslig identitet, retten til helse og retten til verdighet, integritet og selvbestemmelse.

Regnbueflagget brukes i mange kulturer som et symbol på mangfold og inkludering. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Om prosjektet

Formålet med prosjektet er å gi en beskrivelse og vurdering av norske lovregler og forvaltningspraksis i lys av nye kjønnsidentiteter slik de manifisterer seg i samfunnslivet, rettsuviklingen i andre land og i internasjonale menneskerettigheter.

Mer informasjon finnes på prosjektets engelske sider.

 

 

 

 

Publisert 23. jan. 2013 20:40 - Sist endret 21. apr. 2017 10:46