Boklansering: "Politisk kompetanse. Grunnlovas borgar 1814-2014"

Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring inviterer til lansering av Nils Rune Langeland (red.) "Politisk kompetanse. Grunnlovas borgar 1814-2014". Boken er den femte i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Forsideillustrasjon: "Valgurne". Foto: Norsk Teknisk Museum. Forside: PAX

Program:

Professor Dag Michalsen: Velkommen og dagens program.

Professor Nils Rune Langeland: Grunnlovas borgar, 1814-2014.

Forsker Cathrine Holst: Hvorfor ikke la ekspertene styre?

Kommentar ved Professor Øyvind Østerud og Høyesterettsdommer Henrik Bull.

Åpent for spørsmål.

Lett servering.

Om boken:

De skrevne forfatningenes ulike stemmerettsarrangement har endret seg dramatisk over tid og politikken er i moderne tid blitt parlamentarisk i den vide betydningen av ordet. Det setter spørsmålet om borgernes politisk kompetanse etter forfatningen på spissen. Den politiske prosessen som er konsentrert rundt et folkevalgt parlament er flere ting på en gang. Dette har stor betydning for å få til en mer historisert og ikke-teleologisk analyse av hva borgenes politisk kompetanse har vært i ulike faser av Grunnlovens historie. Hvordan har man diskutert forholdet mellom statens innbyggere, forfatningens definisjon av velgere og hvem som formelt og reelt kan være aktive beslutningstakere og lovgivere i samfunnet? 1800-tallets krav til fagkunnskap som delvis falt sammen med politisk kompetanse, ble fra slutten av 1800-tallet møtt med demokratisk kritikk. Men spørsmålet om innholdet av borgerens politiske kompetanse vedblir å være et tema innenfor dagens veldige statlige forvaltningsordninger og vidt drevne fagspesialiseringer. Spørsmålet om Grunnlovens skiftende oppfatning av politisk kompetanse er derfor ikke bare en diskusjon om hvem som har kompetanse, men like meget hva som anses som politikk.

Les mer om delprosjektet og deltakere.

Se mer om prosjektet Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014

 

Publisert 28. apr. 2016 12:24 - Sist endret 12. mars 2020 09:58