Dag Michalsen

Dekan
Bilde av Dag Michalsen
English version of this page
Telefon +47 22859434
Mobiltelefon +47 97043532
Faks +47 22859420
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Dag Michalsen født 1957.

Cand jur 1983, førsteamanuensis 1990-1997, dr. juris 1997.

Professor i rettshistorie fra 1997. Professor II i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Tromsø fra 1997.

Prosjektleder, Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900, UiO: Norden.

Forskningsfelt

Forskningsfelt er rettshistorie med vekt på europeisk rettsvitenskapshistorie og forfatningshistorie.

Publikasjoner

Se full publikasjonsliste for 2015-1983

Annet


 

Emneord: Rettshistorie

Publikasjoner

 • Michalsen, Dag (2016). Den norske grunnloven av 1814 og europeisk geopolitikk 1814-1818, I: Marianne Dahlén & Rolf Nygren (red.),  Arbetslinjer och långa linjer. Vänbok til Mats Kumlien.  Iustus förlag AB.  ISBN 9789176789674.  Kapittel.  s 191 - 201
 • Michalsen, Dag (2016). Finnes det en norsk lovgivningstradisjon?, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Kapittel.  s 341 - 351
 • Michalsen, Dag (2016). Rechtsstaatlichkeit and the Norwegian Constitution 1814 –2014, In  European Law and National Constitutions.  Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH.  ISBN 9783830537182.  Kapittel.  s 83 - 96
 • Michalsen, Dag (2015). Den norske Grunnlovens betydning 1814-2014, I: Olof Sjöström (red.),  Norges Grundlov 1814 - Sverige 200 år i fred.  AB Stjärntryck.  ISBN 9789163766336.  kapittel.  s 19 - 31
 • Michalsen, Dag (2015). Den nye paragraf 2 i Grunnloven: "Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv", I: Marius Timmann Mjaaland (red.),  Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014.  St. Olav forlag.  ISBN 9788270243068.  kapittel.  s 81 - 93
 • Michalsen, Dag (2015). Grunnloven fra mai til november i 1814: Internasjonale dimensjoner, I: Bjørg Seland (red.),  Selvstendighet og nasjonsbygging. 1814-2014.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49927-3.  Kapittel 1.  s 17 - 35
 • Michalsen, Dag (2015). Høyesterett 1815-2015. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  s 362- 371
 • Michalsen, Dag (2015). Høyesterett og juridisk offentlighet - en historisk-kritisk refleksjon, I: Frode Ulvund & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Lovens Speil. Høgsterett 200 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018097.  kapittel.  s 177 - 190
 • Michalsen, Dag (2015). International dimensions of the Norwegian Constitution of 1814. Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5653.  54(1), s 65- 81
 • Michalsen, Dag (2015). Legislators, Journals, and the Public Legal Sphere in Scandinavia around 1800, In Ellen Marie Krefting; Aina Nøding & Mona Renate Ringvej (ed.),  Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004290051.  Chapter 11.  s 202 - 214
 • Michalsen, Dag (2015). The International Dimensions of the Norwegian Constitution of 1814. Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5653.  s 65- 81
 • Michalsen, Dag (2015). Values and Ideas in the Norwegian Constitution 1814-2014 – A Reflection, In Giuseppe Franco Ferrari (ed.),  Two Centuries of Norwegian Constitution: Between Tradition and Innovation.  Eleven International Publishing.  ISBN 978-94-6236-578-0.  Chapter 1.  s 1 - 5
 • Michalsen, Dag (2014). Formell og materiell lovgivningskompetanse: Hvem skapte rett etter 1814?, I: Nils Rune Langeland (red.),  Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3635-9.  Kapittel 9.  s 183 - 196
 • Michalsen, Dag (2014). Forskningsperspektiver på Straffeloven av 1902, I: Sverre Flaatten & Geir Heivoll (red.),  Straff, lov, historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902.  Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-8152-043-1.  Kapittel.  s 24 - 43
 • Michalsen, Dag (2014). Frede Castberg and the Invention of State of Emergency in Norwegian Constitutional Law in the Twentieth Century, In Dan Frände; Olli Mäenpää & Päivi Korpisaari (ed.),  Oikeuden, historiasta, tulevaisuuden, Eurooppaan. Pia Letto-Vanamo 60 vuotta.  Suomalainen Lakimiesyhdistys.  ISBN 9789518553383.  Kapittel.  s 201 - 212
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnlovens nye verdiparagraf § 2. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 206- 234
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnlovens yttergrense: Unntakstilstand og forfatning. Ottar.  ISSN 0030-6703.  s 40- 47
 • Michalsen, Dag (2014). History of Law as History of Science, In Anne-Marie Astad (ed.),  Årbok 2013.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-789-3.  Seksjon.  s 379 - 387
 • Michalsen, Dag (2014). Structural-Historical Features in 'the Norwegian Legal Method', In Søren Koch & Ingvill Helland (ed.),  Nordic and Germanic Legal Methods -.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-153062-3.  Kapittel.  s 71 - 83
 • Michalsen, Dag (2014). The Many Textual Identites of Constitutions, In Karen Gammelgaard & Eirik Holmøyvik (ed.),  Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814 - 2014.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-504-2.  Chapter 3.  s 60 - 74
 • Michalsen, Dag (2014). The Norwegian Constitution of 1814 between European Restoration and Liberal Nationalism, In Kelly L. Grotke & Markus J. Prutsch (ed.),  Constitutionalism, Legitimacy, and Power. Nineteenth-Century Experiences.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-872305-9.  Chapter 11.  s 211 - 224
 • Michalsen, Dag (2013). Between Rationalities and Emotions: Modes of justifications of criminal law reforms around 1800. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice.  ISSN 1894-4183.  1(2), s 98- 105
 • Michalsen, Dag (2013). Claus Winter Hjelms kodifikasjonslojale rettskildelære, I: Dag Michalsen & Hilde Sandvik (red.),  Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3632-8.  Kapittel 9.  s 170 - 195

Se alle arbeider i Cristin

 • Michalsen, Dag (2017). Rettshistorisk kritikk. Tolv studier. Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520486.  264 s.
 • Holmøyvik, Eirik; Michalsen, Dag & Mestad, Ola (2015). Lærebok i forfatningshistorie. Pax Forlag.  ISBN 9788253037929.  476 s.
 • Michalsen, Dag & Holmøyvik, Eirik (red.) (2015). Kilder og årstall i forfatningshistorien. Pax Forlag.  ISBN 9788253038186.  250 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Michalsen, Dag (2017). Constitutional Law and methodologies in legal history.
 • Michalsen, Dag (2017). Constitutions and codifications 1667-2017.
 • Michalsen, Dag (2017). Komparativ rettshistorie – metodiske perspektiver.
 • Michalsen, Dag (2017). Offentlighet og ytringsfrihet i Norden.
 • Michalsen, Dag (2017). Reformasjonens rettslige arv: Grunnlovens paragrafer 2 og 16 og den konfesjonelle stat.
 • Michalsen, Dag (2017). The dissolution of the Swedish-Norwegian union in 1905: Law and politics intertwined.
 • Michalsen, Dag (2016, 08. november). Benådning og strafferett. [Radio].  NRK 2 Ekko.
 • Michalsen, Dag (2016). Brexit: Om lange og korte linjer i britiske (engelske) rettsideologiske holdninger til kontinentet.
 • Michalsen, Dag (2016). Den historiske grunnlovskommentaren 1814-2014: Erfaringer med arbeidet.
 • Michalsen, Dag (2016). Den underfinaniserte juridiske forskning. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  s 591- 592
 • Michalsen, Dag (2016). Det nordiske perspektiv i rettshistorisk arbeid.
 • Michalsen, Dag (2016). Franz Schubert, Wienerkongressen og ny norsk stat, 1814-1816.
 • Michalsen, Dag (2016). Magna Carta 800 år: 1215-2015.
 • Michalsen, Dag (2016). Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900..
 • Michalsen, Dag (2016). Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900: Et nytt tverrfaglig forskningsprosjekt: UiO:Norden.
 • Michalsen, Dag (2016). Om å drive store forskningsprosjekter i rettsvitenskap - forskning og forskningsledelse.
 • Michalsen, Dag (2016). Perspectives on comparative constitutional history.
 • Michalsen, Dag (2016). Rett og tid.
 • Michalsen, Dag (2016). The Public Sphere and the Freedom of Expression in the Nordic Countries, 1815-1900.
 • Michalsen, Dag (2015). Bokanmeldelse: Martin Sunnqvist: Konstitusjonellt kritiskt dömande. Förändringen av nordiska domares attituder under två sekel. Volym I-II. Rättshistoriskt Bibliotek. Band 71. Stockholm 2014. 1157 sider.. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 487- 503
 • Michalsen, Dag (2015). Den nye paragraf 2 i Grunnloven: ”Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv".
 • Michalsen, Dag (2015). Frede Castberg and the invention of constitutional state of emergency 1935-1964: A political interpretation.
 • Michalsen, Dag (2015). Høyesterett 1815 – 2015.
 • Michalsen, Dag (2015). Magna Carta 1215-2015.
 • Michalsen, Dag (2015). Parlamenter, lovgivning og offentlighet.
 • Michalsen, Dag (2015). Riksrettens betydning gjennom historien.
 • Michalsen, Dag (2015). The Debates on the Congress of Vienna (1814-1815) in the History of International Law after 1945.
 • Michalsen, Dag (2015). The Treaty of Kiel and the Congress of Vienna.
 • Michalsen, Dag (2015, 18. november). Unntakstilstand i Frankrike. [Radio].  NRK Radio Ekko.
 • Michalsen, Dag (2014). Anmeldelse av Frydenlund/Storsveen (red): Veivalg for Norden 1809-1813. Historisk tidskrift.  s 153- 158
 • Michalsen, Dag (2014). Die Norwegische Verfassung von 1814 aus internationaler Sicht.
 • Michalsen, Dag (2014, 23. april). Enig og tro til Dovre falder. [Fagblad].  Pacta.
 • Michalsen, Dag (2014, 31. januar). Fagets historie. [Fagblad].  Juristkontakt.
 • Michalsen, Dag (2014). Forfatningshistorie som forskningsdisiplin. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  s 57- 61
 • Michalsen, Dag (2014). Fra gammel til ny paragraf 2 i Grunnloven: Om kontinuitet og brudd i norsk statsliv og samfunn 1814-2014.
 • Michalsen, Dag (2014). Frihetens historier. Om forfatningen og rettigheter rundt 1800, I: Svein Harald Gullbekk (red.),  Ja, vi elsker frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  Kapittel.  s 123 - 130
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnlov og statsfinanser på Eidsvoll i 1814.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnlov, offentlighet og ny lovgivning etter 1814.
 • Michalsen, Dag (2014, 01. februar). Grunnloven 1814-2014. [Fagblad].  Forskerforum.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnloven av 1814 i en begynnende internasjonal rettsorden.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnloven av 1814 som internasjonal rettslig handling.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnloven fra mai til november i 1814: Nasjon, union og en ny internasjonal rettsorden.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnloven mellom forfatningsrett og forfatningshistorie.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnloven og det internasjonale samfunnet i 1814.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnloven og unntakstilstand 1814-2014.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnloven på prøve: Unntakstilstander.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnlovens betydning 1814-2014.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnlovens verdigrunnlag.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnlovens verdigrunnlag og dens nye § 2.
 • Michalsen, Dag (2014). Hva er nytt om 1814 i 2014?.
 • Michalsen, Dag (2014). Hva var en Grunnlov i 1814?.
 • Michalsen, Dag (2014). Høyesterett og den juridiske offentlighet 1815-2015.
 • Michalsen, Dag (2014). Høyesterett som politisk organ?.
 • Michalsen, Dag (2014). Innledning og samtale om Grunnlovens paragraf 2.
 • Michalsen, Dag (2014). Karl Johan.
 • Michalsen, Dag (2014, 14. januar). Kieltraktaten 200 år. [Radio].  Kulturnytt. NRK Radio.
 • Michalsen, Dag (2014, 09. mai). Konstitusjoner som inspirerte eidsvollsmennene. [TV].  NRK2 "1814 på 24 timer".
 • Michalsen, Dag (2014). Lars Björne som norsk rettshistoriker.
 • Michalsen, Dag (2014). Legal History and Comparative Law.
 • Michalsen, Dag (2014). Norge, Norden og Wienerkongressen 1814-1815.
 • Michalsen, Dag (2014). Nye perspektiver på Grunnloven.
 • Michalsen, Dag (2014). Rechtsstaatlichkeit and the Norwegian Constitution.
 • Michalsen, Dag (2014). State of Emergency: The Case of Norway.
 • Michalsen, Dag (2014, 01. februar). Storverk om Eidsvollsverket. [Fagblad].  Apollon.
 • Michalsen, Dag (2014). The Nordic Countries, Great Britain and the Vienna System in 1814-1818.
 • Michalsen, Dag (2014). The Nordic Legal Profession in Historical Perspective.
 • Michalsen, Dag (2014). The Norwegian Constitution of 1814 as an international legal act.
 • Michalsen, Dag (2014). The Norwegian constitution 1814 and human rights.
 • Michalsen, Dag (2014, 10. mai). Ti teser om hvorfor Grunnloven har holdt seg i 200 år. [TV].  NRK2 "1814 på 24 timer".
 • Michalsen, Dag (2014). Universalismens grunnlov?.
 • Michalsen, Dag (2014). Values and ideas in the Norwegian Constitution 1814.
 • Michalsen, Dag & Mestad, Ola (2014). Christian Frederik og Karl Johan – det doble dobbeltspelet som berga grunnlova i 1814.
 • Korsnes, kristine helen; Michalsen, Dag & Svensson, Eva-Maria (2013). Innledning til Kompendium i rettsfilosofi.
 • Michalsen, Dag (2013). An interconnected system of treaties and constitutions? The international norm structure 1795-1815.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:38 - Sist endret 22. juni 2017 10:27