Boklansering: "Frihetens forskole"

Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring inviterer til lansering av Ola Mestad (red.) "Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København". Boken er den første i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Forsideillustrasjon: Universitetskvartalet i København Foto: Pax

Program:

Professor Ola Mestad: Idéen med boken "Frihetens forskole"
Professor Dag Michalsen: Kort om serien Nye perspektiver på Grunnloven

Kommentarer ved

Professor Francis Sejersted
Forsker Mona Ringvej
Sivilombudsmann Arne Fliflet

Åpent for spørsmål

Lett servering

 

Om boken:

Våren 1814 ble den norske grunnloven utarbeidet på fem hektiske uker. Hvorfor ble den så vellykket? Formelt gjelder den fortsatt, som verdens nest eldste gjeldende grunnlov.

Kjernespørsmålet i boken er hvilken intellektuell bakgrunn de sentrale eidsvollsmennene hadde som gjorde mulig et slikt raskt og vellykket grunnlovsarbeid. Situasjonen var krevende, krig truet, og statsordningen skulle grunnleggende endres. Svaret ligger i den utdannelsen og det intellektuelle miljøet der de utdannete grunnlovsfedrene hadde sin studie- og embetstid i København i slutten av 1700- og tidlig på 1800-tallet.

Schlegel-elevene C.M. Falsen og W.F.K Christie på Eidsvoll i 1814 Kilde: Wikimedia Commons

I boken tar en rekke ledende forskere for seg det intellektuelle miljøet i København. Særlig trukket frem blir det hittil oversette arbeidet til professor J.F.W. Schlegel. Han diskuterte i sin naturrett tidens moderne statsrettslige og samfunnsfilosofiske spørsmål og ordninger.

Å studere i København under høykonjunkturen på 1790-tallet, med en relativt vid ytringsfrihet og stor offentlig interesse for tidens europeiske og transatlantiske utvikling, gav sterkere impulser til frihet enn det i ettertid er lett å tenke seg om det strenge dansk-norske eneveldet. Disse impulsene innenfor rettsvitenskap, filosofi, statistikk og teologi blir i boken også satt inn i lengre historiske linjer.

Boken gir en hovednøkkel til forståelsen av hvordan grunnloven kunne bli som den ble. Den egner seg for alle som vil forstå grunnlovens historie og for alle som er interessert i nordeuropeisk politisk idéhistorie i revolusjonenes tid.

 

"Frihetens forskole" er den første boken i det overordnede prosjektet Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 med professor Dag Michalsen (UiO) som hovedredaktør.

Les mer om delprosjektet og deltakere her.

Se mer om prosjektet Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014

 

 

 

 

Publisert 28. apr. 2016 12:33 - Sist endret 19. mars 2018 11:18