Boklansering: "Tolkingar av Grunnlova "

Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring inviterer til lansering av Eirik Holmøyvik (red.) "Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014". Boken er den tredje i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

PAX Forlag. Forsideillustrasjon: Siri Dokken

Program:

Førsteamanuensis Eirik Holmøyvik: Idéen med boken "Tolkingar av Grunnlova"

Professor Dag Michalsen: Kort om serien Nye perspektiver på Grunnloven

 

Kommentarer ved:

Professor Ola Mestad (UiO)

Førsteamanuensis Christoffer C. Eriksen (UiO)

Professor Jan Fridthjof Bernt (UiB)

 

Åpent for spørsmål

Lett servering

 

Om boken:

Hvordan skal Grunnloven tolkes? I 200 år har norske jurister stilt dette spørsmålet. Og ikke sjeldent har grunnlovstolkingen stått i sentrum for politisk strid. 1800-tallets forfatningskamper mellom Kongen og Stortinget er historie, men fortidens tolkningsspørsmål er avløst av nye som følge av utfordringene i vår tid. Grunnloven i dag er en annen enn i 1814. Ikke bare er grunnlovsteksten endret mange ganger i løpet av disse to hundreårene. Grunnloven har òg vært underkastet ulike og skiftende tolkninger som følge av samfunnsutviklingen og politiske skifter. Hvilken rolle har grunnlovstolkingen spilt for forfatningsutviklingen i Norge, og hvilken rolle bør den ha?

I denne boken blir grunnlovstolkningens rolle i forfatningsutviklingen diskutert historisk og nåtidig og med blikk mot våre nordiske naboland.

 

"Tolkingar av Grunnlova" er den tredje boken i det overordnede prosjektet Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 med professor Dag Michalsen (UiO) som hovedredaktør.

Les mer om delprosjektet og deltakere her.

Se mer om prosjektet Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014

Publisert 2. nov. 2013 12:38 - Sist endret 28. apr. 2016 12:38