Publikasjoner

Publisert 2. mai 2014 13:22

Jørn Øyrehagen Sunde (red.) "Constitutionalism before 1789. Constitutional arrangements from the High Middle Ages to the French Revolution".

Publisert 24. mars 2014 14:53

Nils Rune Langeland (red.) "Politisk kompetanse. Grunnlovas borgar 1814-2014"

Publisert 24. mars 2014 14:53

Eirik Holmøyvik (red.) "Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014".

Publisert 24. mars 2014 14:52

Dag Michalsen (red.) "Unntakstilstand og forfatning. Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett"

Publisert 24. mars 2014 14:52

Hilde Sandvik og Dag Michalsen (red.) "Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94s krav til lovbøker i norsk historie"

Publisert 24. mars 2014 14:51

Ola Mestad (red.) "Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København"